Cene stoke i stočne hrane za period 20-24.9.2019.

Cene stoke i stočne hrane za period 20-24.9.2019.

Protekle nedelje zabeležen je pad otkupne cene teladi SM rase u klanicama na području raškog regiona, kao i pad cene tovnih bikova na području jablaničkog regiona. Prodajna cena prasadi varirala je od mesta do mesta. Cena suncokretove sačme, takođe, u padu.


Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

Pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na 450 din/kg u klanicama na području raškog regiona, zabeležena je u Kraljevu.

U klanicama na području jablaničkog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma u odnosu na prošlu sedmicu septembra. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Ista rasa i kategorija goveda bila je jeftinija i na stočnoj pijaci u Leskovcu.

Slična je bila situacija i u klanicama na području Beograda. Niže su bile otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM i HF rase. Kod grla SM rase dominirao je iznos od 215 din/kg, a kod grla HF rase iznos od 205 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad prodajne cene priplodnih krava. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 130.000 dinara.

Klaničari sa područja Šapca su protekle sedmice po nižim cenama vršili otkup tovne junadi SM rase telesne mase do 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Pad otkupnih cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma i tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma. Kod obe kategorije goveda je dominirao je iznos od 220 din/ kg.

Na stočnoj pijaci u Somboru evidentirana je prodaja teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma po ceni od 360 din/kg, zatim tovna junad telesne mase preko 480 kilograma po ceni od 210 din/kg, krava za klanje SM rase po ceni od 150 din/kg i krave za klanje HF rase po dominantnoj ceni od 120 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 210 din/ kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 140 din/kg zabeležen je u Leskovcu, u klanicama na području jablaničkog regiona. Prasad iste kategorije bila su jeftinija u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u ovom gradu. Dominirao je iznos od 190 din/kg. 

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je niža u periodu za nama u klanicama na području raškog regiona.


Prodajna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u toku protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Pančevu. Dominirao je iznos od 160 din/ kg.

U klanicama na području Kragujevca došlo je do pada otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 230 din/kg. Za razliku od njih evidentiran je pad otkunih cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 155 din/ kg i tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma na 140 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Šapcu evidentiran je pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period. Dominirao je iznos od 240 din/kg.


Tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma bile su skuplje protekle sedmice na pijaci žive stoke u Nišu. Najčešće se prodaja odvijala po ceni od 160 din/kg.

Cena jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Rast dominantne cene jagnjadi, jaradi i dviski u odnosu na prethodni period zabeležen na pijaci žive stoke u Kragujevcu. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 220 din/kg, jaradi 190, a kod dviski 160 din/kg.


U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupnih cena istih kategorija domaćih životinja. Jagnjad su u nedelji za nama bila skuplja na pijaci žive stoke u Loznici. Dominirao je iznos od 250 din/kg.

U Požarevcu otkupna cena jagnjadi skočila je na 280 din/kg, dok je otkupna cena ovaca bila niža u odnosu na prethodni period u klanicama na ovom području. Dominirao je iznos od 110 din/kg.

U klanicama na području Šapca došlo je do pada otkupne cene jagnjadi protekle sedmice. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u ovom gradu, takođe, je zabeležen pad dominantne cene jagnjadi na 220 din/kg.

Klaničari sa područja Smedereva i okoline, takođe, su po nižim cenama vršile otkup jagnjadi u periodu od 16 do 22.09.2019. godine Dominirao je iznos od 230 din/kg. Otkupna cena ovaca bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području nišavskog regiona. Dominirao je iznos od 140 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Požarevca bilo je skuplje stočno brašno, a jeftinija suncokretova sačma u odnosu na prethodni period.

Prodajne cene kukuruza prirodno sušenog i lucerkinog sena u balama bile su niže u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Kikinde. Kod kukuruza je dominirao iznos od 14 din/ kg, dok je dominantna cena lucerkinog sena bila 12 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada došlo je do rasta dominantne cene suncokretove sačme na 42 din/kg i stočnog brašna na 20 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena sojine sačme, pošto je dominirao iznos od 71 din/kg.

Pšenica upakovana u džakove i sojino zrno bili su jeftiniji protekle sedmice na gazdinstvima u okolini Loznice. Dominantna cena pšenice iznosila je 24 din/kg, a sojinog zrna 40 din/kg. Na pijaci u ovom gradu su bili jeftiniji pšenica, sojino zrno i stočni ječam.

Suncokret u zrnu bio je jeftiniji, a lucerkino seno u balama skuplje u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Pančeva. Dominantna cena suncokreta iznosila je 30 din/kg, a kod lucerkinog sena u balama iznos od 16 din/kg. U maloprodajnim objektima na području ovog grada evidentiran je pad cena pšenice, jer je dominirao iznos od 18 din/ kg i rast cene kukuruza, jer je dominirao iznos od 16 din/kg.

Zabeležen je pad cene suncokreta u zrnu na gazdinstvima u okolini Šapca. Dominirao je iznos od 32 din/kg. Na pijaci u ovom gradu došlo je do rasta dominantne cene kukuruza na 20 din/kg. Pad prodajne cene lucerkinog sena u balama i rast cene pšenice evidentiran je na području Smedereva. Za lucerkino seno je trebalo izdvojiti 13 din/kg, a za pšenicu 20 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica