Cene bikova OPET RASTU! – Prasići i svinje standardno skupi!

Cene bikova OPET RASTU! – Prasići i svinje standardno skupi!

Zabeležen je rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma. Skuplja je bila prasad od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja. Protekle nedelje zabeležen je rast cena jagnjadi, jaradi i ovaca na pijacama i u klanicama.

bik

Cene krava, bikova, teladi, junadi

Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma dostigla je nivo od 345 din/kg u klanicama na teritoriji pčinjskog regiona. Klaničari sa područja podunavskog regiona, takođe, su po višoj ceni otkupljivali bikove SM rase preko 500 kilograma. Protekle je sedmice dominirao iznos od 350 din/kg. U klanicama sa područja moravičkog regiona evidentiran je rast otkupne cene muške teladi SM rase do 160 din/kg, jer je protekle nedelje dominirao iznos od 500 din/kg.

Rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području zlatiborskog regiona, pošto se otkup najčešće odvijao po ceni od 350 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena krava za klanje SM rase, jer je dominirao iznos od 230 din/kg. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 330 din/kg. Krave za klanje SM rase bile su jeftinije u odnosu na prethodni period. Prodaja se najčešče odvijala po ceni od 220 din/kg u nedelji za nama.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu su se u periodu od 19.9. do 25.9. mogle pazariti priplodne junice po ceni od 180.000 dinara po grlu i priplodne krave po ceni og 200.000 dinara po grlu. U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovne junadi preko 480 kiograma. Dominirao je iznos od 260 din/ kg.

Najčešća otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 600 din/kg, dok su za otkupljenu tovnu junad preko 480 kilograma plaćali 330 din/kg u klanicama na teritroriji Šapca u sedmici za nama. Otkupna cena krava za klanje iznosila je 160 din/kg u klanicama na području svernobačkog regiona tokom treće sedmice septembra.

Cene svinja, prasadi, tovljenika

Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je nivo od 360 din/kg u klanicama na području podunavskog regiona. Pored njih skuplje su bile i obe kategorije tovnih svinja, pošto je otkupna cena grla od 80 do 120 kilograma iznosila 270 din/kg, dok je kod grla preko 120 kilograma dominirao iznos od 240 din/kg.

Rast prodajne cene obe kategorije tovnih svinja u odnosu na prethodni period zabeležen je na stočnoj pijaci u Kragujevcu, jer je u kategoriji tovnih svnja od 80 do 120 kilograma dominirao iznos od 200 din/kg, dok su kupci za grla preko 120 kilgrama trebali da izdvoje 180 din/ kg. Za razliku od tovljenika protekle je sedmice bila niža cena prasadi od 16 do 25 kilograma, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je pad otkupne cene krmača za klanje, jer je dominirao iznos od 155 din/kg. U klanicama na ovom području zabeležen je pad otkupne cene tovnih svinja na 155 din/kg. Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na teritoriji nišavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 280 din/kg.


Na pijaci žive stoke u Nišu, takođe, je evidentiran pad prodajne cene prasadi iste kategorije, jer je dominirao iznos od 320 din/kg. Pad prodajne cene prasadi zabeležen je u sedmici za nama i na pijaci žive stoke u Vranju, pošto su se grla od 16 do 25 kilograma najčešće mogla pazariti za 290 din/kg.

Cene koza, jaradi, jagnjadi, ovaca

U klanicama na području Užica i drugih mesta zlatiborskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na području onog grada na 350 din/kg. Rast prodajne cene jagnjadi zabeležen je na pijaci žive stoke u Čačku, pošto je dominirao iznos od 370 din/kg u sedmici za nama. Pored jagnjadi mogla su se pazariti jarad najčešće za 200 din/ kg i ovce po ceni od 120 din/ kg.

Protekle su nedelje jarad bila skuplja na pijaci žive stoke u Vranju, pošto su se najčešće mogla pazariti po ceni od 170 din/kg. Otkupna cena ovaca bila je viša u odnosu na prethodnu nedelju u klanicama na području podunavskog regiona. Dominirala je cena od 160 din/kg.


Cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg, dok je za jarad trebalo izdvojiti 220 din/kg na stočnoj pijaci u Loznici. Pored njih mogle su se pazariti ovce po ceni od 150 din/kg i koze po ceni od 120 din/kg.

Cene žitarica i stočne hrane

Cena sojine sačme dostigla je nivo od 123 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kikinde, uprkos prosečnoj ponudi i tražnji u sedmici za nama. Pored sojine sačme mogli su se pazariti još i suncokretova sačma po ceni od 68 din/kg i stočno brano po ceni od 36 din/kg. U istom periodu je zabeležen pad cena suncokretove sačme i pšenice u maloprodajnim objektima na teritoriji Kragujevca. Cena suncokretove sačme iznosila je 52 din/ kg, a pšenice 41 din/kg.


Najčešća prodajna cena kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog i stočnog ječma iznosila je 47 din/kg, dok je za pšenicu trebalo izdvojiti 48 din/kg na pijaci u Kraljevu protekle nedelje. Izjednačena je bila prodajna cena pšenice, kukuruza i stočnog ječma u nedelji za nama na teritoriji Loznice. Kod ove tri kulture dominirao je iznod od 40 din/kg. Cena lucerkinog sena u balama iznosila je 30 din/kg, dok je za sojino zrno trebalo izdvojiti 80 din/kg.

Na pijaci u Nišu mogli su se pazariti pšenica, kukuruz upakovani u džakove, a takođe je dominirao iznos od 40 din/kg. U silosima na području Novog Sada evidentiran je rast cene pšenice u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 40 din/kg. Prema izveštaju reportera iz Pančeva protekle je nedelje došlo do rasta cene pšenice na 37 din/kg i pad cene kukuruza na 34 din/kg na gazdinstvima u okolini Pančeva. Rast cene pšenice evidentiran je i na pijaci u ovom gradu, jer je dominirao iznos od 40 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica