Cena soje KONAČNO STABILNA – Na berzi se najviše kupovao KUKURUZ

Cena soje KONAČNO STABILNA – Na berzi se najviše kupovao KUKURUZ

U odnosu na prethodne dve nedelje, kada se beležila slabija aktivnost na robno-berzanskom tržištu, ove nedelje obim trgovanja veći je za 170%. Tržište žitarica beleži pozitivne cenovne trendove, dok je cena soje stabilna.

 

Tokom ove nedelje ukupno je trgovano 5.300 tona robe, a najveći udeo ima kukuruz. Ukupna finansijska vrednost viša je za 128,6% u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 215.449.000 dinara.

Cene kukuruza

Najveće interesovanje beleži se na tržištu kukuruza. Ova žitarica uzela je primat u trgovanju sa prometovanih ukupno 3.525 tona. Najviše se tražio kukuruz sa vlagom do 14,5%, a ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 34,00 do 34,80 din/kg bez PDV-a. Međutim, ponuda suvog kukuruza i dalje je dosta mala, dok se beleži povećana ponuda kukuruza sa većom vlagom. Kukuruz sa povišenim procentom vlage do 16% trgovan je od 33,00 do 33,60 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 34,70 din/kg bez PDV-a (38,18 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast cene od 0,71% u odnosu na nedelju dana ranije. Stari rod kukuruza trgovan je po ceni od 35,20 din/kg bez PDV-a.

Cene pšenice

Kada je u pitanju pšenica, povećano interesovanje za pšenicom sa minimum 12% proteina bilo je izraženo od sredine nedelje. Ugovori su realizovani po jedinstvenoj ceni od 39,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje trgovalo se pšenicom sa većim sadržajem proteina po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a. Slabija ponuda i povećana tražnja pomerali su cenu u pozitivnom smeru. Ove nedelje, ponder cena iznosi 39,67 din/kg bez PDV-a (43,64 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,64%.

Cene soje

Cenovni nivo soje bio je stabilan tokom nedelje. I dalje je prisutan cenovni spred između kupaca i prodavaca na ovom tržištu, što dovodi do smanjene aktivnosti i količinski manjeg trgovanja. Sojom rod 2022. godine trgovalo se na cenovnom nivou od 78,00 din/kg bez PDV-a (85,80 din/kg sa PDV-om), što je ujedno i ponder cena. Ukoliko uporedimo sa istim periodom prethodne godine, sojom se trenutno trguje u manjem obimu i na nižem cenovnom nivou za 2,50%.

Cene mineralnih đubriva

U pogledu đubriva, berzanski ugovor je realizovan po ceni od 96,19 din/kg bez PDV-a, za NPK 16:16:16. Na berzanskom tržištu, ponuda azotnih đubriva, kao i formulacija NPK ne manjka, međutim tražnja gotovo da izostaje. Iako je period setve pšenice, kad je logično da se kupuju veće količine đubriva, ove godine, ne beleži se trgovanje u većem obimu.

Cene suncokretove i sojine sačme

Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovalo se po 32,50 din/kg bez PDV-a (39,00 din/kg sa PDV-om). Krajem nedelje, ponuda ove sačme beležila je više cenovne nivoe, ali interesovanja na strani tražnje nije bilo.


Sojina sačma nudila se po ceni od 80,50 din/kg bez PDV-a (96,60 din/kg sa PDV-om).

Kretanje cena u svetu

Usled pogoršanja situacije u basenu Crnog mora, cene za sve proizvode su imale nagli rast u Čikagu. Pšenica je dostigla najviši nivo u protekla tri meseca. Kod soje, setva u Brazilu napreduje i procenjuje se da je dostigla 10%.

Kineske kupovine su slabije nego prošle godine, ali se beleži porast interesovanja. Žetva kukuruza u Francuskoj se nastavlja, sa prinosima ozbiljno pogođenim sušom u proteklim mesecima. Evropska komisija procenjuje proizvodnju kukuruza na 55,5 miliona tona, što je najmanja količina od 2007. godine.


Trenutni nedostatak kiše omogućava brz napredak jesenje setve u Francuskoj. Prema Ministarstvu poljoprivrede Ukrajine, ovogodišnja proizvodnja pšenice će dostići 19,2 miliona tona, u odnosu na prošlogodišnjih 32,2 miliona tona. Proizvodnja ječma je 5,5 miliona tona, u odnosu na prošlogodišnjih 9,4 miliona tona. Žetva kukuruza dostigla je 2,3%, a suncokreta je skinuto 28%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica