BIKOVI poskupeli i U NIŠU! – Prasići SKUPLJI u Čačku!

BIKOVI poskupeli i U NIŠU! – Prasići SKUPLJI u Čačku!

Viša otkupna cena tovnih bikova na području Niša, a niža u klanicama na području zlatiborskog regiona. Prasad skuplja na stočnoj pijaci u Čačku, a jeftinija na području Leskovca. Rast cena jagnjadi u klanicama i na stočnoj pijaci na području Niša.

bikovi na livadi

Cene krava, tovnih bikova, teladi

Rast otkupne cene tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase evidentiran je u klanicama na području nišavskog regiona. Protekle je nedelje dominirao iznos od 380 din/kg. Tovne bikove SM rase preko 500 kilograma i telad SM rase do 160 kilograma po nižim su cenama otkupljivali klaničari sa područja zlatiborskog regiona. U istom periodu bila je viša otkupna cena krava za klanje SM rase.

Krave za klanje SM rase bile su skuplje u poređenju sa drugom sedmicom juna na pijaci žive stoke u Užicu. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža u odnosu na drugu sedmicu juna u klanicama na području Šapca, pošto je dominirao iznos od 350 din/kg. Ponuda prosečna. Na stočnoj pijaci u Kraljevu došlo je do pada prodajne cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, pa su se protekle nedelje mogli pazariti po ceni od 345 din/kg.

U klanicama na poodručju pčinjskog regiona evidentiran je pad otkupne cene tovne junadi od 350 do 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma jer je kod obe kategorije dominirao iznos od 350 din/kg. Cena tovne junadi preko 480 kilograma iznosila je 340 din/kg u klanicama na području južnobanatskog regiona. Ponuda i otkup grla bili su slabi. Klaničari sa područja moravičkog regiona otkupljivali su u sedmici za nama mušku i žensku telad SM rase do 160 kilograma, tovnu junad, tovne bikove i krave za klanje, a otkupne cene svih kategorija goveda bile su na prošlonedeljnom nivou.

Cene prasadi, krmača, tovnih svinja

Na pijaci žive stoke u Čačku došlo je do rasta prodajnih cena prasadi, kako grla do 15 kilograma na 380 din/ kg, tako i grla od 16 do 25 kilograma, kod kojih je dominirao je iznos od 350 din/kg. Pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma u odnosu na prethodni period zabeležio je reporter STIPS iz Leskovca u klanicama na području jablaničkog regiona. Za otkupljena grla odgajivači su dobijali 350 din/kg.

Prodajna cena ove kategorija prasadi nije se menjala u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Leskovcu, pošto je dominirao iznos pd 380 din/kg. Obe kategorije tovnh svinja bile su skuplje na pijaci žive stoke u Novom Sadu u sedmici za nama. Grla od 80 do 120 kilograma mogla su se pazariti po ceni od 210 din/kg, dok je kod grla preko 120 kilograma dominirao iznos od 200.

Pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma evidentiran je protekle sedmice na pijaci žive stoke u Kraljevu, jer je dominirao iznos od 330 din/kg. U klanicama na području pčinjskog regiona bila je niža otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma protekle sedmice. Dominirao je iznos od 190 din/kg.

Cene jagnjadi, šilježadi, ovaca, koza

Protekle je sedmice zabeležen rast otkupne cene jagnjadi na 400 din/kg u klanicama na području nišavskog regiona. Na stočnoj pijaci takođe su bila skuplja jagnjad pošto je dominirao iznos od 450 din/kg U periodu od 13-og do 19-tog juna su na pijaci u Vranju bile skuplje ovce (170 din/kg), koze (160 din/kg). Za razliku od njih niža je bila prodajna cena jaradi pošto je dominirao iznos od 300 din/kg.


Reporter iz Čačka, evidentirao je pad prodajne cene jagnjadi na stočnoj pijaci u ovom gradu. Ponuda je bila dosta dobra, a grla ove kategorije mogla su se najčešće nabaviti po ceni od 330 din/kg. Pored njih u prodaji je bilo jaradi po ceni od 200 din/kg i ovce kod kojih je dominirao iznos od 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad cene jagnjadi jer su kupvi za ovu kategoriju ovaca trebali da izdvoje 300 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je niža u odnosu na prvu sedmicu juna u klanicama na području Šapca. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 300 din/kg. Klanice na području braničevskog regiona vršile su otkup jagnjadi po ceni od 350 din/kg i šilježad po ceni od 170 din/kg u periodu od 13-og do 19-og juna. Obim ponude i otkupa bio je zadovoljavajuća. Na stočnoj pijaci u Požarevcu situacija je bila nepromenjena u odnosu na predhodni period kako u pogledu ponude i prodaje tako i u pogledu cena.

Izvor: Stips


Komentari (1)

Vlada

2022-07-05 20:25:28

Ja zaista ne znam odakle vama ove cene. Danas na dan 05.07.2022. godine u Rasinskom okrugu ceba prasadi težine oko 30kg je 240 din/kg a bikova preko 500kg maksimalno 2,9 evra/kg.

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica