2022. vs. 2023: Kukuruz sa skoro 35 na 13 dinara, pšenica sa 40 na 19 – poredimo CENE žitarica pred NOVE proteste

2022. vs. 2023: Kukuruz sa skoro 35 na 13 dinara, pšenica sa 40 na 19 – poredimo CENE žitarica pred NOVE proteste

Poredimo cene iz istog perioda 2023. i ove godine. Suzdržaćemo se komentara, ali pogledajte i sami. Šta je činiti?

2022: U odnosu na prethodne dve nedelje, kada se beležila slabija aktivnost na robno-berzanskom tržištu, ove nedelje obim trgovanja veći je za 170%. Tržište žitarica beleži pozitivne cenovne trendove, dok je cena soje stabilna.

Tokom ove nedelje ukupno je trgovano 5.300 tona robe, a najveći udeo ima kukuruz. Ukupna finansijska vrednost viša je za 128,6% u odnosu na prethodnu nedelju i dostiže 215.449.000 dinara.

2023: Tokom ove nedelje preko Produktne berze prometovano je 2.175 tona robe, za 21,71% manje nego prethodne nedelje. Finansijska vrednost ukupnog prometa iznosila je 84.199.250,00 dinara, što u odnosu na proteklu nedelju predstavlja rast od 3,74%. Dominantna kultura u trgovanju ove nedelje je bila soja, a primetan je bio silazni trend cene soje i kukuruza, dok je cena pšenice zabeležila rast u odnosu na prethodnu nedelju.

KUKURUZ

2022: Cene kukuruza

Najveće interesovanje beleži se na tržištu kukuruza. Ova žitarica uzela je primat u trgovanju sa prometovanih ukupno 3.525 tona. Najviše se tražio kukuruz sa vlagom do 14,5%, a ugovori su zaključeni u cenovnom rasponu od 34,00 do 34,80 din/kg bez PDV-a. Međutim, ponuda suvog kukuruza i dalje je dosta mala, dok se beleži povećana ponuda kukuruza sa većom vlagom. Kukuruz sa povišenim procentom vlage do 16% trgovan je od 33,00 do 33,60 din/kg bez PDV-a. Nedeljni ponder iznosi 34,70 din/kg bez PDV-a (38,18 din/kg sa PDV-om), što predstavlja rast cene od 0,71% u odnosu na nedelju dana ranije. Stari rod kukuruza trgovan je po ceni od 35,20 din/kg bez PDV-a.

2023: Cene kukuruza

Za razliku od prethodne dve nedelje kada je kukuruz bio primarna kultura u trgovanju, ove sedmice je došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu. Nedelja je počela sa tražnjom koja je bila veća od ponude. Sredinom nedelje došlo je do povećanja aktivnosti na tržištu kukuruza, ali je zaključenje berzanskih ugovora otežavalo to što se u ponudi nalazio kukuruz za brzo preuzimanje, dok je tražnja bila usmerena na kukuruz sa isporukom u novembru. Krajem nedelje tržište kukuruza je ponovo bilo mirnije, uz ponudu nešto slabiju u odnosu na tražnju, pri čemu je tražnja bila usmerena na paritete CPT luka i CPT kupac. Kukuruzom se trgovalo u cenovnom rasponu od 14,00 do 14,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 14,08 din/kg bez PDV-a (15,49 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na prethodnu nedelju predstavlja pad od 9,11%. Trgovalo se takođe i kukuruzom do 15% vlage po ceni od 13,40 din/kg bez PDV-a.

PŠENICA

2022: Cene pšenice

Kada je u pitanju pšenica, povećano interesovanje za pšenicom sa minimum 12% proteina bilo je izraženo od sredine nedelje. Ugovori su realizovani po jedinstvenoj ceni od 39,50 din/kg bez PDV-a. Krajem nedelje trgovalo se pšenicom sa većim sadržajem proteina po ceni od 40,00 din/kg bez PDV-a. Slabija ponuda i povećana tražnja pomerali su cenu u pozitivnom smeru. Ove nedelje, ponder cena iznosi 39,67 din/kg bez PDV-a (43,64 din/kg sa PDV-om), što je rast od 1,64%.

2023: Cene pšenice

Slaba aktivnost učesnika na tržištu pšenice nastavila se i četvrtu nedelju za redom. Prvi radni dan u sedmici doneo je povećanje aktivnosti u odnosu na prethodnu nedelju, pri čemu je tražnja bila povećana i izražena na paritetu CPT kupac, ali je ostatak nedelje prošao dosta mirno, bez veće aktivnosti učesnika. Tek krajem nedelje ponovo je došlo do zaključenja berzanskih ugovora. Pšenicom se trgovalo u cenovnom rasponu od 19,00 do 19,80 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,48 din/kg bez PDV-a (21,43 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena pšenice je zabeležila rast od 2,89%.


SOJA

2022: Cene soje

Cenovni nivo soje bio je stabilan tokom nedelje. I dalje je prisutan cenovni spred između kupaca i prodavaca na ovom tržištu, što dovodi do smanjene aktivnosti i količinski manjeg trgovanja. Sojom rod 2022. godine trgovalo se na cenovnom nivou od 78,00 din/kg bez PDV-a (85,80 din/kg sa PDV-om), što je ujedno i ponder cena. Ukoliko uporedimo sa istim periodom prethodne godine, sojom se trenutno trguje u manjem obimu i na nižem cenovnom nivou za 2,50%.

2023: Cene soje

Najviše aktivnosti ove nedelje bilo je na tržištu soje, te je ona bila primarna kultura u trgovanju, zauzimajući u ukupnom obimu prometa udeo od 46%. Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 42,80 do 44,00 din/kg bez PDV-a uz obračun kvaliteta. Ponder cena iznosila je 43,44 din/kg bez PDV-a (47,78 din/kg sa PDV-om), što u odnosu na sedam dana ranije predstavlja pad od 2,09%. Trgovalo se takođe i sojom sa odloženim plaćanjem od 30 dana po ceni od 44,00 din/kg bez PDV-a.

OSTALO

2022:

U pogledu đubriva, berzanski ugovor je realizovan po ceni od 96,19 din/kg bez PDV-a, za NPK 16:16:16. Na berzanskom tržištu, ponuda azotnih đubriva, kao i formulacija NPK ne manjka, međutim tražnja gotovo da izostaje. Iako je period setve pšenice, kad je logično da se kupuju veće količine đubriva, ove godine, ne beleži se trgovanje u većem obimu.


Suncokretovom sačmom sa 33% proteina trgovalo se po 32,50 din/kg bez PDV-a (39,00 din/kg sa PDV-om). Krajem nedelje, ponuda ove sačme beležila je više cenovne nivoe, ali interesovanja na strani tražnje nije bilo.

2023:

Sojina sačma nudila se po ceni od 80,50 din/kg bez PDV-a (96,60 din/kg sa PDV-om).


Povećanje aktivnosti tokom nedelje zabeležili smo i na tržištu mineralnih đubriva. Trgovalo se đubrivom u formulaciji MAP 12:52 u pakovanju 25/1 na paritetu CPT kupac po ceni od 85,78 din/kg bez PDV-a. Na paritetu CPT kupac prometovan je i NPK 20:20:0 u pakovanju 25/1 po ceni od 52,65 do 53,47 din/kg bez PDV-a. NPK 16:16:16 prometovan je u cenovnom rasponu od 52,89 do 55,24 din/kg bez PDV-a u zavisnosti od pakovanja, pariteta prodaje i uslova plaćanja.

Poljoprivrednici poručuju…

PROTEST POLJOPRIVREDNIKA DOLOVA

Ponedeljak 23.10.2023

PROTEST upozorenja

Zahtevi:

Hitno uređenje tržišta žitarica i uljarica

Gorivo bez akciza sa odmah umanjenom cenom

Subvencije 300e.

Skup u 08h vožnja do našeg pika na kraju sela

Ukoliko ne uvaže nase zahteve radikalizovaćemo protest

Poručuju DOLOVAČKI PAORI

A iz UOGCS (Udruženja Odgajivača Goveda Centralne Srbije) javljaju:

Poštovani poljoprivredni proizvođači,

Nakon održanog skupa poljoprivrednih proizvođača i zaključaka koje je podržalo 15 udruženja, naš zahtev za organizovanjem javnog slušanja je u vidu dopunske tačke dnevnog reda na Odboru za poljoprivredu predložio Narodni poslanik Milovan Jakovljević.

Kako je protekla rasprava oko ovog predloga možete pogledati u prvih 15 minuta 20. sednice odbora za poljoprivredu, koji vam šaljemo u prilogu.

Takođe je poželjno pogledati celu sednicu na kojoj je bilo dosta zanimljivosti.

ŠTA SEJETE OVE GODINE?

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica