Jagnjad jeftinija u Šapcu, a skuplja u Nišu | Cene stoke

Jagnjad jeftinija u Šapcu, a skuplja u Nišu | Cene stoke

Period za nama obeležile su viša cena tovne junadi na području Kragujevca, a tovnih bikova na području Vranja. Krmače za klanje su bile skuplje u Kragujevcu, a tovne svinje u Beogradu i Čačku. Jagnjad su bila jeftinija na području Šapca i Smedereva, a skuplja na području Niša i Požarevca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području šumadijskog regiona evidentiran je rast otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma, a cena je iznosila 200 din/ kg.

Klaničari sa područja pčinjskog regiona otkupljivali su tovne bikove preko 500 kilograma SM rase po višoj ceni od 220 din/kg.

Klanice na području Šapca otkupljivale su tovnu junad preko 480 kilograma po nižoj ceni od 220 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona otkupne cene teladi i krava za klanje bile su niže u odnosu na prethodni period. Cena teladi SM rase iznosila je 400 din/kg, a krava za klanja 140 din/kg.

U klanicama na području Beograda evidentiran je pad otkupnih cena tovnih bikova preko 500 kilograma, pošto su grla SM rase otkupljivana najčešče po ceni od 215 din/kg, a grla HF rase po ceni od 205 din/kg.

U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena teladi SM rase na 420 din/kg i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase na 210 din/kg.

U klanicama na području moravičkog regiona najčešća otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 480 din/kg. Cena tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase iznosila je 220 din/kg. Kod tovne junadi preko 480 kilograma cena je bila 200 din/ kg, dok je kod krava za klanje cena iznosila 140 din/kg. Obim otkupa ovih kategorija goveda bio je dobar.


Klaničari sa područja jablaničkog regiona otkupljivali su tovne bikove preko 500 kilograma SM rase po ceni od 215 din/kg i krave za klanje, za koje je cena iznosila 140 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

Na pijaci žive stoke u Kragujevcu evidentiran je rast prodajne cene krmača za klanje na 125 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do rasta otkupne cene krmača za klanje i pada otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kiograma. Broj otkupljenih grla bio je prosečan.


Klaničari sa područja Beogrrada podigli su otkupnu cenu tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Čačku evidentiran je pad cena obe kategorije prasadi. Kod grla do 15 kilograma cena je iznosila 180 din/ kg, dok je kod grla  od 16 do 25 kilograma cena bila 170 din/ kg. Za tovne svinje su kupci trebali da odvoje od 140 do 150 din/kg u zavisnosti od kategorije grla, dok je kod krmača za klanje cena iznosila 150 din/kg.


U klanicama na području Šapca zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 200 din/ kg i rast otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Nišu zabeležena je niža prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma. Najčešće je trebalo izdvojiti 150 din/kg.

U klanicama na području južnobanatkog regiona zabeležen je otkup prasadi od 16 do 25 kilograma po ceni od od 220 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, čija je cena iznosila 150 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

U klanicama na području Šapca nastavljen je pad otkupne cene jagnjadi. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 190 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je dobar.

U klanicama na području podunavskog regiona zabeležen je pad cena otkupnih jagnjadi na 230 din/kg, šilježadi na 190 din/kg i ovaca na 120 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona zabeležena je viša otkupna cena jagnjadi. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 260 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Požarevcu evidentiran je rast prodajnih cena jagnjadi i ovaca. Cena jegnjadi iznosila je 270 din/kg, dok je cena ovaca iznosila 120 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu došlo je do rasta cene ovnova za priplod na 40.000 dinara po grlu.

Na pijaci žive stoke u Novom Sadu je zabeležena jedino prodaja jagnjadi po ceni od 230 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

Na pijaci u Čačku je zabeležen rast cene stočnog ječma upakovanog u džakove na 26 din/kg.

Na pijaci u Obrenovcu zabeležen je pad prodajnih cena kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog i stočnog ječma upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma u odnosu na prethodni period. Za oba poljoprivredna proizvoda su kupci trebali da izdvoje 20 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Smedereva lucerkino seno u balama bilo je jeftnije, a cena je iznosila 12 din/kg.

Na području Požarevca suncokretova sačma bila je skuplja u maloprodajnim objektima, pošto se najčešće mogla pazariti za 44 din/kg.

Na području Sremske Mitrovice evidentiran je rast cene pšenice upakovane u džakove na 21 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde, došlo je do pada cene sojine sačme na 70 din/kg i suncokretove sačme na 40 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva cena sojine sačme iznosila je 67 din/kg, a suncokretove sačme 37 din/kg. Na pijaci u Kraljevu ponuda žitarica i ostalih stočnih hraniva, kao i cene nisu se menjale

Na gazdinstvima u okolini Pančeva bili su skuplji u odnosu na prethodni period kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovan u džakove najčešće od 50 kilograma, pšenica, takođe, upakovana u džakove i lucerkino seno u balama. Za lucerkino seno je bilo potrebno izdvojiti 16 din/kg, za kukuruz 17 din/kg, a za pšenicu 19,5 din/kg. Kukruz je bio skuplji i u maloprodajnim objektima na području Pančeva

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica