Svet poljoprivrede Prodavnica

Novi IPARD podsticaji, ali ovog puta ZA PRERADU PROIZVODA

Raspisan je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Novi IPARD podsticaj za prerađivače: Raspisan treći javni poziv- © Pixabay

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa, a zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Rok za podnošenje zahteva počinje da teče od 26. novembra 2019. godine, a traje do 24. februara 2020. godine.

Ukupan iznos opredeljenih novčanih sredstava je 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50% prihvatljivih troškova, dok je za investije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama moguće dobiti 60% od prihvatljivih troškova.

Minimalan iznos podsticaja u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa 1.000.000 (milion) evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od 2.000.000 (dva miliona) evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Uprave za agrarna plaćanja.

Osim na sajtu, informacije se mogu dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja.

Izvor: UAP

Komentari