Novi IPARD podsticaji, ali ovog puta ZA PRERADU PROIZVODA

Novi IPARD podsticaji, ali ovog puta ZA PRERADU PROIZVODA

Raspisan je treći javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva.

Novi IPARD podsticaj za prerađivače: Raspisan treći javni poziv- © Pixabay

Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme i mehanizacije.

Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa i voća i povrća, jaja i grožđa, a zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora za jednu ili više investicija.

Rok za podnošenje zahteva počinje da teče od 26. novembra 2019. godine, a traje do 24. februara 2020. godine.

Ukupan iznos opredeljenih novčanih sredstava je 5.412.941.299 dinara, a visina podsticaja je 50% prihvatljivih troškova, dok je za investije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama moguće dobiti 60% od prihvatljivih troškova.

Minimalan iznos podsticaja u okviru svih sektora je 10.000 evra, dok je maksimalni podsticaj u okviru sektora voća i povrća, sektora mesa, jaja i grožđa 1.000.000 (milion) evra, dok u sektoru mleka korisnici mogu da ostvare podsticaj i od 2.000.000 (dva miliona) evra.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Uprave za agrarna plaćanja.

Osim na sajtu, informacije se mogu dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja.


Izvor: UAP

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica