Novčana pomoć od 2,6 milijardi dinara dostupna poljoprivrednicima

Novčana pomoć od 2,6 milijardi dinara dostupna poljoprivrednicima

Novčana pomoć od 2,6 milijardi dinara dostupna poljoprivrednicima- ©Agromedia

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima i Uredbu o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19.

Pravo na isplatu novčane pomoći ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Pored opšteg uslova neophodno je da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja.

Pravo na novčanu pomoć imaju i pčelari obeleženih i registrovanih košnica pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoć određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

  • 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;
  • 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;
  • 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;
  • 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.
Novčana pomoć od 2,6 milijardi dinara dostupna poljoprivrednicima - ©Agromedia

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veterinarske baze. Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, te nije neophodno podnositi zahtev.

Olakšani pristup korišćenju kredita

Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima olakšan je pristup korišćenju kredita, kroz subvencionisanje dela kamate, i to za:

  • razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;
  • razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;
  • investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;
  • nabavku hrane za životinje;
  • investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
  • likvidnost.

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara.

Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Izvor: Uprava za agrarna plaćanja


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica