Kontrole gazdinstava u okviru IPARD programa

Kontrole gazdinstava u okviru IPARD programa

Kako se bliži korišćenje sredstava iz IPARD fondova, veoma aktuelno i važno pitanje su kontrole koje se vrše pre i nakon dobijanja sredstava. 

 Farma stoke - © Pixabay

Jedna od najvažnijih kontrola je ona „na licu mesta“ i ona je predviđena redovno u 3 navrata.

Kontrola na licu mesta pre odobravanja projekta

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje projekta, Uprava za agrarna plaćanja vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova kontrolom na licu mesta u skladu sa zakonom koji uređuje poljoprivredu i ruralni razvoj.

Uprava u zavisnosti od vrste investicije, u izveštaju sačinjenom tokom kontrole na licu mesta u fazi odobravanja projekta, upoznaje podnosioca zahteva da najkasnije 10 dana pre izvođenja radova ili isporuke opreme obavesti Upravu o izvođenju skrivenih radova.

Kontrola na licu mesta pre isplate

Posle administrativne obrade zahteva za odobravanje isplate, Uprava za agrarna plaćanja vrši proveru ispunjenosti propisanih uslova, kontrolom na licu mesta na način koji je uređen posebnim propisom.

Kontrolom iz stava 1. ovog člana Uprava proverava da li je korisnik investiciju realizovao u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta.


Plastenička proizvodnja - © Pixabay

Kontrola na licu mesta posle isplate IPARD podsicaja

Posle isplate IPARD podsticaja Uprava proverava kontrolom na licu mesta da li primalac sredstava namenski koristi predmet investicije kao i da li se pridržava drugih obaveza u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj i ovim pravilnikom.

Sem ovih redovnih moguće su i vanredne kontrole i to u periodu od 5 godina nakon realizacije investicije.


Poljoprivredna savetodavna stručna služba poziva sve proizvođače koji budu konkurisali za ova sredstva, na izuzetnu ozbiljnost i pažnju. Stručnjaci ove službe biće na raspolaganju poljoprivrednicima za sve informacije vezane za IPARD podsticaje. 

Autor: Dipl.i inž. pojioprivrede za stočarstvo Zoran Kozlina PSSS Šabac


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica