Žitište – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Žitište

Opština Žitište se nalazi u srednjem Banatu, pored leve obale Begeja, u AP Vojvodini i pripada Srednjebanatskom okrugu. Prostire se na površini od 525 kilometra kvadratna, što čini 2,44% teritorije Vojvodine, od toga su na 47.696 hektara poljoprivredne površine, dok su šume na 234 ha.

Sa opštinom Novom Crnjom i državnom granicom prema Rumuniji graniči se na severu, na jugu joj je Zrenjanin, na istoku Sečanj, a zapadu Kikinda. Opštinu Žitište sačinjava 12 naselja: Žitište, Banatski Dvor, Banatsko Višnjićevo, Banatsko Karađorđevo, Torak, Međa, Novi Itebej, Ravni Topolovac, Srpski Itebej, Torda, Hetin i Čestereg.

Prema poslednjem rađenom popisu iz 2011. godine, u Opštini živi 16.841 stanovnik, a većinsko stanovništvo je srpsko sa 62%, sledi mađarsko sa 20%, rumunsko sa 8,3% i romsko sa 4,9%.

Opšti podaci o poljoprivredi u Žitištu

Istorija Žitišta

Begej Svetog Đurđa, Senđurađ, Šenđurađ, Sveti Đurađ- sve su to bila imena Žitišta u prošlosti dok naziv Begej Svetog Đurđa datira još iz 1319. godine.
1723. godine naselje je označeno kao nenaseljeno, jer je posle tursko-austrijskih ratova bilo potpuno opustošeno, da bi 1740. brojalo 18 porodica.

1753. godine smatralo se srpskim zato što su ga dve godine pre toga naselili Srbi graničari iz Pomorišja. Kada se jedan deo Srba, 1774. godine, iselio u Kikindski distrikt, na ovu teritoriju došli su Rumuni iz aradske županije, ali nezadovoljni feudalcem Isakom Kišem napuštaju Senđurađ nakon svega nekoliko godina. Posle Rumuna, ovde se naseljavaju Nemci.

Posle Prvog svetskog rata, u Prvoj kolonizaciji Vojvodine, ovde su doseljene porodice iz Like, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a po završetku Drugog svetskog rata doselilo se 270 porodica iz okoline Prijedora, Sanskog Mosta i Cazina. Naziv Žitište mesto nosi od 1947.godine, a do tada se zvalo Šenđurađ.

Značajne ličnosti iz Žitišta su: poznati političar i pisac Vuk Drašković, trener Radomir Antić, fudbaler Partizana Radoslav Bečejac.

Opština, u pogledu saobraćaja, ima dobar položaj jer kroz nju prolazi međunarodni put M-7 koji povezuje Zrenjanin sa Temišvarom, tačnije, Srbiju sa Rumunijom. Najveca leva pritoka Tise je Begej, a Begejski kanal (25km) i Stari Begej (28km) protežu se kroz središnji deo Opštine. Nalazi se na 45° 29´ severne geografske širine i 20° 32´ istočne geografske dužine. Nadmorska visina Opštine je 73m, a klima je umereno kontinentalna.

U opštini Žitište, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.068 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.122), a zatim pšenicu i krupnik – 1.634 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode suncokret – 1.122 i lucerku (587).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,35%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 226 gazdinstava gaji različite kombinacije useva i stoke, njih 317 se bavi kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (1.380).

Poljoprivredom se u Žitištu bavi 6.805 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Žitište @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Žitištu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 83,36%, dok je udeo žena mnogo manji (16,64%).

 Nosioci gazdinstava u opštini Žitište @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 60,61%.