Titel – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Titelu

Opština Titel leži na krajnjem jugoistoku Bačke (Šajkaška), između Dunava i Tise, u AP Vojvodini, u Južnobačkom okrugu. Obuhvata šest naseljenih mesta: Titel, Vilovo, Gardinovce, Lok, Mošorin i Šajkaš i prostire se na površini od 270 kilometara kvadratnih. Obradiva površina zauzima 70,4%. Graniči se sa Zrenjaninom na istoku, Starom Pazovom i Inđijom na jugu, na zapadu sa Novim Sadom, a na severu sa Žabljem. Prema popisu iz 2011. godine u Opštini živi 15.738 stanovnika, od kojih je najveći broj Srba sa 86,5% i Mađara sa 5,2%.

Opšti podaci o poljoprivredi

Poljoprivredna proizvodnja čini 65% bruto dohotka Opštine. Najzastupljenija je ratarska proizvodnja, ali postoje i stočarska i povrtarska. Razvijeni su i tereni za lov i ribolov.

Istorija Titela

Na mestu današnje opštine Titel ljudi su živeli još u doba praistorije. Tu su živeli i Dačani, Kelti, Skordici, Sarmati… Tokom rimske vladavine na tom mestu bilo je utvrđenje. Oko 450. godine Huni ga zaposedaju, a Sloveni ga naseljavaju na prelazu iz VI u VII vek. U IX veku naseobina je bila pod bugarskom vlašću, a zatim ugarskom. Godine 1077. prvi put se pominje ime Titel u povelji ugarskog kralja. Od 1407. godine, pa sve do XVI veka je pod srpskom vlašću, u posedu srpskih despota, a za vreme Turaka je sedište nahije u okviru Segedinskog sandžaka.

U Potiskoj vojnoj granici Titel je utvrđeni šanac, a zatim sedište Šajkaškog bataljona. Na vlasti su se smenjivali Austrougari i Turci, a Karlovačkim mirom 1699. godine potpada pod vlast Habsburške monarhije. Godine 1716. srušena je tvrđava. Nakon uspostavljanja Šajkaškog bataljona, Titel postaje sedište šajkaša. Kada je ukinuta Vojna granica, mesto gubi na strateškom značaju. Od 1918. godine nalazi se u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U Drugom svetskom ratu je pod mađarskom vlašću. Između dva svetska rata u mestu je većinsko stanovništvo nemačko, a posle 1944. godine veliki broj ih napušta Titel.

Znamenite ličnosti koje su rođene ili živele u opštini Titel: Mileva Marić Ajnštajn, Duško Popov, Stojan Trumić…

Administrativni, kulturni i privredni centar Opštine je Titel, smešten na južnim obroncima Titelske visoravni i ušću Tise u Dunav. Nalazi se na koordinatama 45°12′13” severne geografske širine i 20°17′24” istočne geografske dužine. Najbliži gradski centar je Zrenjanin, udaljen 30km, Novi Sad je na 40, a Beograd na 50km od Opštine. Klima je umereno kontinentalna.

U opštini Titel, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 2.151 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.333), a zatim pšenicu i krupnik – 742 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode soju – 537 i detelinu (322).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,7%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 161 gazdinstvo specijalizovano je za tov svinja, kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom bavi se njih 337, dok je najveći broj specijalizovan za žitarice – 623.

Poljoprivredom se u Titelu bavi 4.521 osoba, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Titel @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Titelu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 84,10%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 15,90%.

Nosioci gazdinstava u opštini Titel @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 65,6%.