Inđija – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini inđija

Opština Inđija se nalazi na jugoistočnim obroncima Fruške gore, u AP Vojvodini i pripada Sremskom okrugu. Nalazi se na nadmorskoj visini od 113m i zahvata površinu od 384 kilometara kvadratnih.

Opštinu čini 11 naselja: Inđija, Beška, Novi Slankamen, Novi Karlovci, Krčedin, Čortanovci, Maradik, Ljukovo, Stari Slankamen, Jarkovci i Slankamenački Vinogradi. Prema podacima popisa iz 2011. godine u Opštini živi 47.433 stanovnika, a većinsko stanovništvo je srpsko sa udelom od 86%, sledi hrvatsko sa 3,3% i mađarsko sa 1,7%.

Opšti podaci o poljoprivredi

Istorija opštine inđija

Naseljenost teritorije datira iz praistorije, a pisani podaci iz XV veka. Prvi zapis o ovom naselju potiče iz 1455. godine i iz njega saznajemo da je Inđija bila feudalno dobro porodice Šuljok de Lekče. Na ovoj teritoriji smenjivali su se razni narodi i zavojevači, a danas se u Inđiji, radi unapređenja turizma, restaurira Keltsko naselje u čijem je sastavu grnčarska, kovačka, seljačka i ratnička kuća.

Prema opisu iz 1746. godine, saznajemo da  je naselje imalo oko 60 domova da bi se do 1791. taj broj znatno uvećao. Srbi se na ove prostore doseljavaju 1746. godine, a početkom XIX veka ovde se doseljavaju Česi i Nemci, a krajem veka i Mađari. Pred Drugi svetski rat većinsko stanovništvo je bilo nemačko, a Inđija je bila duhovni i kulturni centar Nemaca u ovom regionu. Posle 1944. demografska karta ovog mesta se znatno menja, pa 75% stanovništva čine Srbi sa ostalim nacionalnostima.

Industrijski razvoj Inđije tesno je povezan sa razvojem železnice, sa prvim međunarodnim putem Novi Sad-Beograd i sa osnivanjem državne poštanske službe. Kompanija iz Budimpešte je 1890. godine napravila mlin na paru i industrijski razvoj u Inđiji je time započet.

Šezdesetih godina XX veka počinje nagli razvoj malih i srednjih preduzeća, da bi danas Inđija bila jedna od najrazvijenijih opština u Srbiji. Danas su ovde stacionirane poznate svetske firme, kao na primer: Grundfos, Henkel, Metal cinkara, Embassy group, Gas Teh, Fashion park Outlet Centar, Energozelena, IGB i mnoge druge.

Značajne ličnosti koje su živele ili radile u Opštini su: drugi srpski arhiepiskop Sveti Arsenije Sremac, reditelj Nikita Milivojević, košarkaš Miroslav Raduljica, atletski trener Mirko Vujaklija i atletičar Dragan Ćirić…

Vodeće grane privrede su poljoprivreda, mala privreda, turizam i trgovina, prehrambena industrija i građevinarstvo, lov i ribolov. Poljoprivredno zemljište u Opštini prostire se na 32.955 hektara. 28.896 hektara zauzimaju njive, 2.024 pašnjaci, a na 2.026 hektara su vinogradi, livade i voćnjaci. 85% teritorije čini černozem koji je pogodan kako za ratarstvo, tako i za voćarstvo i vinogradarstvo.

Od ratarskih kultura najzastupljenije su: pšenica, kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa, ječam, uljana repica i industrijsko bilje. Pod strnim žitima se nalazi 7.027 hektara. Prosečan prinos pšenice je 4,5 tona po hektaru, ječma 4,3 tone, merkantilnog kukuruza 7,3 tone, uljane repice 2,5 tona i semenskog kukuruza 5 tona po hektaru. U strukturi ukupne setve, 76% obradivih površina čine industrijsko bilje i kukuruz, dok strna žita učestvuju sa oko 24%.

Kada je reč o voćarstvu, voćnjaci zauzimaju 560 hektara i najzastupljenije su šljive i jabučasto voće. Najviše se gaje na području Novog Slankamena, na površini od 102 hektara, u Krčedinu na površini od 161 hektara i Čortanovcima na 130 hektara.

Pod vinogradima je ukupno 1178 hektara. U Novom Slankamenu vinogradi su rasprostranjeni na 381 hektaru, u Krčedinu na 215, a u Čortanovcima na 199 hektara. 

Opština ima dobar turističko-geografski položaj, jer se nalazi na pola puta između Beograda i Novog Sada. Na severnom delu su joj obronci Fruške gore, a plodna ravnica u južnom delu. Kroz Stari Slankamen, koji je udaljen od Inđije 19km, protiče reka Dunav u dužini od 27km.

Opštinski centar Inđija je železnička raskrsnica Srema jer kroz nju prolazi železnička pruga Beograd-Novi Sad-Subotica, pruga Beogard-Stara Pazova-Ruma-Sremska Mitrovica kao i međunarodni autoput Beogard-Novi Sad-Subotica-Budimpešta.

Klima je umereno kontinentalna. Najniža srednja godišnja temperatura vazduha je u januaru, iznosi -1ºC, a najviša srednja godišnja temperatura vazduha je u julu i avgustu i iznosi 22ºC. Povoljno strujanje vazduha i nizak nivo podzemnih voda, čine zemljište povoljnim za izgradnju i poljoprivredu. 

U opštini Inđija, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 3.218 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 2.078), a zatim pšenicu i krupnik – 1.251 gazdinstvo. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode i lucerku – 365, detelinu – 298 i suncokret (289).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,85%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 246 gazdinstava specijalizovano je za tov svinja, njih 492 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (833).

Poljoprivredom se u Inđiji bavi 6.668 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Inđija @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Inđiji, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 83,52%, dok je udeo žena mnogo manji (16,48%).

 Nosioci gazdinstava u opštini Inđija @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini, i ima ih 38%.