Babušnica – opština

Izaberite opštinu

U opštini Babušnica, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 2.614 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.558), a zatim krompir – 1.367 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 1.178, mešavinu trava – 768 i detelinu (576).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,92%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 214 gazdinstava su specijalizovana za ovce, njih 261 bavi se mešovitom stokom za ispašu, a najviše je onih koji se bave različitom kombinacijom useva i stoke (423). 

Poljoprivredom se u Babušnici bavi 5.262 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Babušnica @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Babušnici, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 77,95%, dok je udeo žena mnogo manji (22,05%).

 Nosioci gazdinstava u opštini Babušnica @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 36%.