Ada – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Ada

Opština Ada pripada Severnobanatskom okrugu, ali se geografski nalazi u središnjem delu istočne Bačke, u AP Vojvodini. Smeštena je na desnoj obali reke Tise, na nadmorskoj visini od 80m i prostire se na 228,6 kilometara kvadratnih, od čega 88,3% čini poljoprivredna površina, a šume su na 235 hektara. Graniči se sa šest opština: Čokom, Sentom, Novim Bečejem, Kikindom, Bečejem i Bačkom Topolom.

Pored gradskog naselja Ade, Opštinu čini još četiri naselja: Mol, Utrine, Obornjača i Sterijino. Prema poslednjem popisu iz 2011. godine, Ada ima ukupno 16.991 stanovnika, a većinsko stanovništvo je mađarsko sa udelom od 75%, sledi srpsko sa 17,4% i romsko sa 1,90%.

Opšti podaci o poljoprivredi u Adi

Razne vremenske nepogode, kao i ratovi, usporavaju privredni razvoj na teritoriji današnje Opštine. Poljoprivreda i industrija na ovom prostoru oživeće i razviti se tek nakon Drugog svetskog rata. Stanovništvo se bavi zemljoradnjom i imaju jedan od najvećih sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta iz akumulacionog jezera. Razvijena je i metalna industrija- mašinogradnja.

Istorija Ade

U Gradskom muzeju Sente čuvaju se kameni predmeti koji potiču još iz doba neolita. Kroz ovaj prostor prolazilo je mnogo naroda, kao što su Rimljani, Huni, Avari i neka slovenska plemena. Mađari se na ovu teritoriju doseljavaju krajem IX veka, da bi u periodu od XII-XIV veka ovde postojao čitav niz naselja sa mađarskim zivljem.

Jedno od najvećih mesta bilo je Petrina i smatra se da su njeni stanovnici preteča današnjeg življa Ade. U ovom period starosedeocima se pridružuje nekoliko srpskih porodica, a naselje menja ime u Petrinac. Tek početkom XVII veka dobiće naziv Ada. Kada je došlo do prodora Turaka, Mađari su se se ovog terena povukli, a kasnije su se ovde nastanile srpske porodice.

U XVIII veku tu je bila Vojna granica, a graničari su bili uglavnom srpske nacionalnosti i ovde su se nastanili prilikom seobe pod Čarnojevićem, 1690. godine. Srbi su, za svoj graničarski posao, dobijali velike povlastice, a prema podacima iz 1872. godine, Ostrovo, kako se Ada tada zvala, imalo je 69 graničara.

Nakon ukidanja Vojne granice, a samim tim i privilegija, graničari napuštaju ovo područje, a naseljavaju se Mađari, Slovaci i Bunjevci, kao i neki drugi narodi, koji su se vrlo brzo pomađarili. 1870. godine dolazi do otkupa krunskih poseda i deobe pašnjaka. Zemlju su dobili oni koji su je već imali u svom posedu, a bezemljaši su i dalje ostali bez nje.

1836. godine Ada je proglašena za trgovište i tada su ovde nastala zanatska udruženja. Osnovana je i pravoslavna osnovna škola 1703. godine, a katolička se osniva 1760. Železnička pruga ovde prolazi 1889. godine, dok je električna centrala sagrađena 1908. 

Samo neke od znamenitih ličnosti koje su rođene i živele na teritoriji Opštine su: Zita Galic, rukometaš Arpad Šterbik, Gabor Sarvaš i Novak Radonić.

 

 

Ada je od Novog Sada udaljena 75km, Beograda 150, od Mađarske granice 45, dok je od granice sa Rumunijom udaljena 65km. Kroz naselja Adu i Mol prolazi regionalni put R-122, dok se na istoku Opštine nalazi auto-put E-75. Lokalni putevi su loši i slabo izgrađeni. Nalazi se na 45°48´ severne geografske širine i 20°07´ istočne geografske dužine. Klima je umereno kontinentalna, a odlikuju je topla leta i hladne zime.

U opštini Ada, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.525 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.225), a zatim pšenicu i krupnik – 653 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode suncokret – 329 i detelinu (246).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,34%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 69 gazdinstava gaji različite kombinacije useva i stoke, njih 147 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su specijalizovani za žitarice (731).

Poljoprivredom se u Adi bavi 3.070 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Ada @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Adi, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 75,05%, dok je udeo žena mnogo manji i iznosi 24,95.

Nosioci gazdinstava u opštini Ada @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 39,63%.