22. “Banoštorski dani grožđa”

Manifestacija 22. “Banoštorski dani grožđa” održaće se od 31.08. do 02.09.2018. godine u Banoštoru, a prvog septembra manifestaciju će otvoriti pokrajinski sekretar sekretar za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo Vuk Radojević.

Banoštoru živi oko 800 stanovnika, a proizvede se oko 1000 litara vina po glavi stanovnika. Zbog blizine Dunava i efekta refleksije sunčevih zraka na površinu reke, grožđe sazreva ranije nego u drugim vinskim rejonima i zato ova manifestacija najavljuje početak berbe.