Svet poljoprivrede Prodavnica

Saveti PIS-a za zaštitu vinove loze i jabuke u ovoj nedelji

Iz Prognozo-izveštajne službe za zaštitu bilja navode da je u toku polaganje jaja prvih generacija pepeljastog grožđanog moljca i jabukinog smotavca.

Kako navode iz PIS-a, na području Srbije, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, vinova loza se nalazi u fazi od tri lista razvijena do faze cvast jasno vidljiva.

„Na lastarima zaraženim gljivom prouzrokovačem crne pegavosti vinove loze  registruje se prisustvo piknida iz kojih će u uslovima vlaženja doći do oslobađanja piknospora. U zasadima gde su registrovani simptomi preporučuje se tretman pre najavljenih padavina, nekim od sledećih fungicida: Mankogal 80, Dithane 45 M, Mankogal 80, Mankogal ekstra (mankozeb) u koncentraciji od 0,2 do 0,25%“, poručuju iz ove službe.

Treba obratiti pažnju i na prouzrokovača pepelnice vinove loze, pošto su uslovi u prethodnim nedeljama bili povoljni za razvoj.

„U zasadiima koji su u fazi razvoja cvasti, naročito kod osetljivog sortimenta na pepelnicu, poput sorti Frankovka, Župljanka, Šasla, Muskat Otonel i Šardone, preporučuje se primena fungicida Karathane gold 350 EC (meptildinokap) u dozi od 0,4 do 0,5 l/ha“, navodi PIS.

Prva generacija pepeljastog grožđanog moljca polaže jaja

„U vinogradima je u toku let leptira i početak polaganja jaja prve generacije pepeljastog grožđanog moljca. Najveće brojnosti su registrovane u Fruškogorskom, Vršačkom, Potiskom, Župskom i Smederevskom vinogorju“, navode iz PIS-a.

Ova služba preporučila je primenu nekog od registrovanih insekticida: Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba (cipermetrin), u koncentraciji od 0,015% do 0,03%.

Let prve generacije jabukinog smotavca

Proizvodni zasadi jabuka su u fazama razvoja od različitih faza cvetanja do početnih faza razvoja ploda. U toku je let prve generacije jabukinog smotavca, a u pojedinim regionima počelo je i polaganje jaja.

„U zasadima jabuka sa velikim potencijalom jabukinog smotavca, naročito u zasadima starog  tipa uzgoja, proizvođačima se u ovom momentu preporučuje primena insekticida na bazi aktivne materije piriproksifen: Harpun, Harpun EW, Lascar, Prince, u koncentraciji 0,075-0,1%“, navodi PIS.

U pojedinim zasadima registruje se prisustvo lisnih vaši (Aphididae). Ukoliko se pregledom zasada registruje prisustvo lisnih vaši, ova služba preporučuje primenu insekticida Sivanto Prime (flurohloridon) u količini 0,4 l/ha, ali samo u zasadima gde su završene faze cvetanja.

Izvor: Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja

 

Komentari