Zdrav pašnjak – zdrava stoka

Zdrav pašnjak – zdrava stoka

Poljoprivredni proizvođači koji se duži niz godina bave stočarstvom kažu da je ključ uspeha u gajenju stoke – zdrav pašnjak.

Krava na pašnjaku - © Pixabay

Veliki problem u održavanju pašnjaka predstavlja upotreba hemikalija za suzbijanje određene biljne vrste. Upotrebom hemikalija suzbijaju se i one biljne vrste koje su dobre za ishranu stoke, kao na primer detelina. Upotrebom pesticida utiče se na ekosistem i sprečava se razvoj korenja biljaka. Indirektno, korenje je veoma važno za ishranu stoke, jer putem korena biljka crpi hranjive materije iz različitih slojeva zemlje, pa je tako i sama biljka zdravija i sadrži više nutrijenata.

Selektivnom upotrebom pesticida smanjuje se potencijalna šteta koju trpi ekosistem. Rotaciona paša je veoma efikasna metoda suzbijanja korova, a u isti mah grlima su dostupni svi nutritivni elementi. Biljna raznovrsnost je nešto što krasi svaki pašnjak, i to nije stvar koju treba kontrolisati. 

Ispašom, na ovako gajenom pašnjaku, grla uzimaju najbolje biljke, što se ogleda u kvalitetu mesa i mleka. S druge strane, smanjena upotreba pesticida pomaže očuvanju planete.

Izvor: Modern farmer

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica