Kako da sprečite nestašicu hrane za stoku tokom sušnog leta?

Kako da sprečite nestašicu hrane za stoku tokom sušnog leta?

Kako da sprečite nestašicu hrane za stoku  - © Pixabay

U aprilu i maju obično se vidi vrhunac godišnje proizvodnje trave, ali stočari često tokom leta ostaju bez ove vrste hraniva i posežu za drugim vidovima ishrane svojih životinja. Međutim, veoma je važno da se unapred sagleda situacija i osigura izbalansirana ishrana.

Pašnjaci su primarno rešenje za ishranu u brdsko-planinskom regionu, dok u ravničarskim krajevima postoji sistem proizvodnje zelene kabaste hrane na oranicama. Uz adekvatan izbor kultura i plan setve moguća je ishrana zelenom kabastom hranom u trajanju do pola godine. 

Kada je reč o pašnjacima, treba unapred isplanirati ispašu. Neophodno je proceniti kapacitet pašnjaka kako životinje ne bi previše skratile travu (ispod 5 cm), i uračunati u plan da je pašnjaku potrebno ostaviti vremena da odmori između ispaša, kako bi se obezbedio ponovni rast kvalitetnog zelenog hraniva kada se kiše vrate.

U sušnim periodima, kada je proizvodnja trave upola manje nego inače, mnogi farmeri dopunjuju ishranu stoke silažom i koncentratima. Postavlja se pitanje šta poljoprivrednici mogu da urade kako bi bolje isplanirali ishranu stoke?

Kako da sprečite nestašicu hrane za stoku  - © Pixabay

1. Priprema

Procena količine trave i predviđanje koliko će dana ispaše imati stoka omogućiće planiranje šta treba uraditi kako bi se prebrodio eventualni deficit.

2. Planiranje budžeta za ishranu

Proračun količina, kombinacije ishrane i budžeta je najvažniji korak. Za zimsku ishranu treba uraditi već sada, a kako bi imali uvid na koji način treba da se pripremite. Na zimsku ishranu imaće uticaj ono što radite naredna 3 meseca.

3. Ranije odbijanje jagnjadi

Jagnjad mogu da se odbiju od 8 nedelje starosti, ali 10-12 nedelja je idealna. Rano odbijanje jagnjadi smanjuje potražnju ovaca za travom u odnosu na ovce koje doje.

4. Sadnja brzorastućih hibrida krmnog bilja

Moguće je posaditi hibride krmnog bilja koje će biti spremni za 12 nedelja.


5. Smanjenje broja stoke

Ovo takođe treba predvideti. Neke farme će možda prodavati mladunce, smanjiti broj priplodnih grla. Takođe, sad je vreme za uklanjanje životinja sa slabijim rezultatima.

Očuvanje kvaliteta krme po suvom vremenu

Redovna procena useva žitarica za ishranu stoke veoma je bitna, posebno nakon što su zabeležena rekordno suva leta. Useve treba pratiti što je češće moguće kako bi se omogućila rana berba, a pre nego što se izgube sirovi proteini i energija.  


Kada suša pogodi biljke, one neće moći da se oporave kako treba. Ako postoje znaci da usevi umiru, treba odmah uraditi žetvu. Umirući usevi koji dobiju kišu postaju veći rizik za životinje od mikotoksina.

Izvor: FWI


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica