Suzbijanje korova – NAJVAŽNIJA agrotehnička mera

Suzbijanje korova – NAJVAŽNIJA agrotehnička mera

Suzbijanje korova u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja najvažniju agrotehničku meru. Ovo se posebno odnosi na proizvodnju okopavina kao što su kukuruz, suncokret i soja. U sprečavanju ovog problema veoma je važno reagovati na vreme.

Prema rečima Miloša Neškovića iz kompanije Galenika-Fitofarmacija, dešava se da prilikom obilazaka svojih parcela, ubrzo nakon setve, zateknemo usev u uslovima visoke zakorovljenosti, a takva slika nije ni malo prijatna. Stoga u sprečavanju nastanka ovakvog problema neophodno je pristupiti na pravi način.

Veoma je važno reagovati na vreme, posebno kada su okopavine u pitanju. Sprečavanjem razvoja korova u njihovoj ranoj fazi, zapravo sprečavamo da korovi troše rezerve vode i hranljivih materija namenjenih za ishranu useva“, kaže Nešković.

On dalje navodi da je idealno rešenje za primenu u usevima kukuruza, suncokreta, odmah nakon sejanja, a pre nicanja, efikasnna i dokazana kombinacija herbicida.

Suzbijanje korova - NAJVAŽNIJA agrotehnička mera - © Galenika Fitofarmacija

Preparat BASAR je odlično rešenje za suzbijanje velikog broja uskolisnih korova. Odlikuje ga veoma širok spektar delovanja. BASAR efikasno suzbija divlji sirak iz semena, korovsko proso i posebno muharike, koje po pravilu predstavljaju veiki problem ukoliko se njihov razvoj ne spreči na vreme“, navodi Nešković.

Pored toga BASAR odlikuje izražena postojanost na površini zemljišta uz pomoć koje preparat duže vreme sprečava pojavu uskolisnih korova u usevu.

Širokolisni korovi mogu biti ozbiljan problem ukoliko im se dozvoli dalji razvoj, a prema rečima našeg sagovornika, zbog toga je prepratu BASAR neophodno dodati preparat REZON, čime se proširuje delovanje herbicida i na širokolisne korove, poput pepeljuge, štireva, ambrozije, tatule i drugih.

Suzbijanje korova - NAJVAŽNIJA agrotehnička mera - © Galenika Fitofarmacija

U usevima kukuruza i suncokreta odmah nakon setve takođe veliki problem može da pravi prisustvo zemljišnih štetočina u površinskim slojevima zemljšta.


Larve žičnjaka nanoseći oštećenja tek posejanom zrnu utiču na sklop biljaka, a samim tim i na ukupan prinos po hektaru. Idealno rešenje za ova problem je još jedan novi preparat kompanije Galenika-Fitofarmacija. Reč je o zemljišnom insekticidu Tekton u formulaciji granula. On se primenjuje istovremeno sa setvom. Karakteriše ga slaba rastvorljivost u kontaktu sa vodom, što mu omogućava da duži vremenski period ostane u zoni zrna i kasnije korena, štiteći ih od štetnog delovanja larvi žičnjaka i grčica. Zahvaljujući isparenjima koje emituje aktivna materija preparat Tekton ima odlično repelentno delovanje“, kaže Nešković.

Zbog svih svojih osobina Tekton se nameće kao veoma efikasno rešenje za suzbijanje štetočina, pogotovo ako seme nije tretirano insekticidom.

Suzbijanje korova - NAJVAŽNIJA agrotehnička mera - © Galenika Fitofarmacija


„Kada je reč o usevu soje, optimalno vreme za uklanjanje konkurencije korova je takođe odmah nakon setve, a pre nicanja, i soje i korovskih vrsta.

Za suzbijanje uskolisnih korova u soji primenjuje se preparat BASAR , a koji jednako deluje i u usevu soje. Za proširenje spektra delovanja i na širokolisne korove preparatu BASAR dodaje se Velton, herbicid koji deluje na najznačajnije širokolisne korove“, navodi Nešković.


Prema njegovim rečima ovaj herbicid  je veoma efikasan u suzbijanju ambrozije, koj je jako često veoma dominantan korov u usevima soje.

Sagovornik: dipl. inž. Miloš Nešković, Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica