Povezane teme

Kako utvrditi količinu sena Ratarstvo 25. april 2018.

Kako utvrditi količinu sena

Ukoliko je potrebno izračunati koliličinu sena za prihranu životinja ili pri prodaji i kupovini, možete primeniti jednostavnu kalkulaciju.