Nove sorte pšenice – trpe velike doze đubrenja

Nove sorte pšenice – trpe velike doze đubrenja

Kompanija Agromarket, u saradnji sa francuskom kompanijom Kosad (Caussade), nudi poljoprivrednim proizvođačima tri sorte pšenice nove generacije: Sostin, Sobred i Sotis, koje odlikuju potvrđeni visoki prinosi i odlične karakteristike.

 „Agromarket već dugi niz godina ima saradnju sa francuskom semenskom kućom Kosad. I ove godine, Agromarket može poljoprivrednim proizvođačima ponuditi tri sorte: Sostin, Sobred i Sotis“, navodi dipl. inž. Marko Minić.

Nove sorte pšenice - trpe velike doze đubrenja  - © Agromedia

Prema daljim rečima Marka Minića iz kompanije Agromarket, u pitanju su sorte pšenice nove generacije, koje su namenjene za intezivnije uslove proizvodnje i koje trpe punu agrotehniku. Ove sorte imaju ogroman potencijal za prinos i veliku tolerantnost na bolesti.

Sostin i Sobred su izuzetno niske sorte, otporne na poleganje, trpe velike doze đubrenja, i što je najbitnije imaju visok potencijal za prinos“, kaže Marko Minić.

Zoran Sefkerinac, proizvođač iz Banatskog Novog Sela potvrđuje Markove navode svojim iskustvom. Kada su videli da je sorta Sobred dobra pšenica, ove godine su zasadili Sostin.

Veoma niska pšenica, trpi velike količine uree, jer smo ove godine radili tretman samo jednom, u februaru mesecu. 220 kg uree po jutru smo bacili“, kaže Zoran.

On navodi da su ranije imali na pšenicama 81 do 82 hektolitra i veruju da će Sostin takođe to da ostvari.


Nove sorte pšenice - trpe velike doze đubrenja  - © Agromedia

Vasa Rajić, proizvođač iz Bavaništa, takođe potvrđuje da je njihov izbor pšenica iz kuće Kosad, koju koriste već dugi niz godina. Kako kaže, imali su i sortu Sobred, koja je pre 3 godine postizala prinos blizu 10t/ha.

„Na preporuku naših stručnjaka iz firme Kosad smo se odlučili za Sostin, s obzirom da je tolerantna, dosta tolerantnija na bolesti, i da je nova genetika u pitanju, mislim da nismo pogrešili. Mislim da je pravi potez što smo smo to uradili“, zaključuje Vasa Rajić.


Sagovornici:
Dipl. Inž. Marko Minić, Agromarket
Zoran Sefkerinac, proizvođač, Banatsko Novo Selo
Vasa Rajić, proizvođač, Bavanište

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica