Povezane teme

Otpad kao hrana za životinje? Stočarstvo 16. maj 2018.

Otpad kao hrana za životinje?

Hrana koja nije pogodna za ljudsku upotrebu biće iskorišćena za ishranu životinja, te bi se u kratkom roku količina hrane koja ostaje u upotrebi mogla udvostručiti.