Povezane teme

Pioneer hibrid - PR33T56 Ratarstvo 21. april 2016.

Pioneer hibrid - PR33T56

Pioneerov hibrid PR33T56 je proveren hibrid novije generacije sa vrlo visokim potencijalom prinosa. Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta.

Pioneer hibrid - PR34N43 Ratarstvo 11. april 2016.

Pioneer hibrid - PR34N43

Pioneerov hibrid PR34N43 je proveren hibrid novije generacije, veoma visokog prinosa. Stablo je niže sa nižim položajem klipa, a koren jak i razgranat.

Pioneer hibrid - P0725 Ratarstvo 30. mart 2016.

Pioneer hibrid - P0725

Pioneerov hibrid kukuruza P0725 je novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Ima visoko, čvrsto stablo i viši položaj klipa, a zrno mu je u tipu polutvrdunca.