Ćićevac – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Ćićevcu

Opština Ćićevac se nalazi u centralnoj Srbiji, teritorijalno pripada Rasinskom okrugu i smeštena je u njegovom severoistočnom delu, na desnoj obali Velike Morave. Zauzima površinu od 124 kilometra kvadratna, a graniči se sa opštinama Ražanj na istoku, Varvarinom na zapadu, Paraćinom na severu i gradom Kruševcem na jugozapadu. Opštinu Ćićevac čini deset naselja i to su: Ćićevac, Stalać, Pojate, Lučina, Grad Stalać, Pločnik, Mrzenica, Trubarevo, Braljina i Mojsinje. Na teritoriji Opštine, prema podacima popisa iz 2011. godine, živi 9.476 stanovnika, a većinsko stanovništvo čine Srbi sa udelom od 95,7%, a slede Romi sa 1,8%.

Istorija Ćićevca

Ćićevac je staro naselje u kojem je živelo pleme Ćićena, pa je po njima mesto dobilo naziv. Ćićevac se dva puta pominje, kao selo Kikevče, u povelji kneza Lazara iz 1375. godine. Odlukom kneza da Kruševac bude prestonica srpske države i ovaj prostor dobija na značaju, te je u Stalaću izgrađena tvrđava za samoodbranu od Turaka. Gradnja je započeta 1370. godine, a bedemi su porušeni 1413. u borbama sa Turcima. Tragovi srednjevekovne srpske države ostali su do današnjeg dana na Mojsinjskim planinama, poznatijim kao “Mala Srpska Sveta gora”, gde su nekada živeli monasi Sinajiti koji su ovde izbegli pred najezdom Turaka nakon Maričke bitke. Tu su podizali svoje bogomolje, a najznačajnije su, po očuvanosti i svojoj arhitekturi, crkva Svetog Jovana, Svete Petke i Svetog Nikole. Od manastira na ovom prostoru najznačajniji je Pokrova Presvete Bogorodice kod Mrzenice, kao i manastir Sveti Roman kod Đunisa.

Padom Kruševca u Turske ruke 1455. godine, i Ćićevac doživljava istu sudbinu, ali se stanovništvo, u Prvom srpskom ustanku, priključilo Karađorđu i borilo za oslobođenje. Ustankom je rukovodio Tomić Milić koji je ubijen nakon sloma Karađorđeve države. Pomoravski kraj je pripao Niškom pašaluku, ali stanovništvo je ipak učestvovalo i u Drugom srpskom ustanku. Hatišerifom iz 1833. godine, teritorija se konačno oslobađa od Turaka, a ceo ćićevski kraj ulazi u sastav Miloševe Srbije. U srpsko-turskom ratu 1876. godine, ovde su vođene velike borbe, popaljena su sela, a stanovništvo beži u Mojsinjske planine.

Tokom Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata bilo je mnogo stradanja i žrtava, o čemu govore spomen obeležja u svim naseljima današnje Opštine. U aprilskom ratu 1941. godine, mnogo vojnika je zarobljeno prilikom povratka kućama i poslato na prinudni rad u Nemačku, a Kosta Pećanac u Ćićevcu formira četničke jedinice koje tu opstaju do 1942. godine. Sledeće godine dolaze i jedinice Draže Mihailovića i uspostavljaju lokalnu vlast. Partizanske jedinice su u ovom kraju uglavnom izvodile diverzantske akcije, a 1944., na Bukoviku, pobedili su četnike i na taj način umanjili njihov ugled kod lokalnog stanovništva, pa čak i preuzeli deo boraca iz četničkog pokreta. Nakon rata Ćićevac je bio u sastavu Ražanjskog sreza, da bi u julu 1957. postao sedište istoimene opštine.

Centar opštine, Ćićevac, nalazi se na 43°43` severne geografske širine i 21°26` istočne geografske dužine, na 215 m nadmorske visine. Kroz Opštinu prolazi evropski put E-75 koji spaja Norvešku sa Grčkom i spada u red najdužih i najznačajnijih puteva koji prolaze kroz Srbiju. Sama Opština nalazi se na Koridoru X, ima železničku prugu i autoput Beograd-Niš, kao i magistralni put M-5 (Pojate-Kraljevo). Od Beograda je udaljena 180, a Niša 75 km. Južna Morava se kod Stalaća uliva u Zapadnu Moravu, gde se stvara Velika Morava, pa sve tri reke protiču kroz opštinu Ćićevac. Klima je umereno kontinentalna.

U opštini Ćićevac, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.475 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.262), a zatim pšenicu i krupnik – 1.066 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode ječam – 695, lucerku – 441 i krompir (njih 337).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,66%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 212 gazdinstava specijalizovano je za žitarice, njih 277 bavi se različitim kombinacijama useva i stoke, međutim najviše je onih koji se kombinovano bave ratarstvom, svinjama i živinom (331).

Poljoprivredom se u Ćićevcu bavi 3.429 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Ćićevac @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Ćićevcu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 82,14%, dok je udeo žena mnogo manji (17,86%).

Nosioci gazdinstava u opštini Ćićevac @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su žene u većini i ima ih 61,75%.