Saznajte još:
Safolk ovce daju više mesa, a i plodnije su