Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta rok otplate kredita do 10 godina!

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta rok otplate kredita do 10 godina!

Sa prolećnom setvom dolaze i novi izazovi sa kojima se poljoprivrednici suočavaju svake godine. Oni brinu ne samo o tome kakvi će prinosi njihovog rada biti, već i da li će njihov budžet biti dovoljan za sve planirane poljoprivredne aktivnosti. Da biste dobili pravovremenu informaciju, istraživali smo u kojoj banci možete pronaći najpovoljnije kredite. Ove nedelje vam predstavljamo „Aik Banku“.
 

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta rok otplate kredita do 10 godina - © Pixabay

U susret novoj poljoprivrednoj sezoni u 2017. godini, „Aik Banka“ je za poljoprivrednike pripremila ponudu koja se pre svega ogleda u povoljnijoj kamatnoj stopi.

Prema rečima regionalnog menadžera prodaje za poljoprivredu u „Aik Banci“, Aleksandra Kiša, ta banka poljoprivrednim proizvođačima nudi kredite sa veoma povoljnim kamatnim stopama u dinarima i indeksirane u evrima, kao i sa rokovima i modelima otplate koji su prilagođeni potrebama poljoprivrednika.

Dodatnu pogodnost predstavlja i dozvoljeno prekoračenje po namenskom računu registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, ali i mogućnost otplate kredita po osnovu kooperacionog ugovora.
 

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta rok otplate kredita do 10 godina - © Pixabay

Banka u ponudi ima kratkoročne kredite za finansiranje obrtnih sredstava i trajnih obrtnih sredstava (nabavka repromaterijala za biljnu proizvodnju ili stoke za tov i drugo) i dugoročne kredite za nabavku mehanizacije i opreme, kupovinu osnovnog stada i zemljišta.

Dugoročni krediti namenjeni su za investiranje u poljoprivrednu proizvodnju, pa se zato mogu koristiti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta, podizanje višegodišnjih zasada, kupovinu nove i/ili polovne pogonske i priključne mehanizacije i transportnih sredstava.

Ovi krediti namenjeni su i za kupovinu opreme za preradu i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, staklenika i plastenika, zalivnih i protivgradnih sistema, izgradnju smeštajnih i preradnih kapaciteta (hladnjača, sušara, silosa i drugo), ili kupovinu osnovnog stada.


S druge strane, kratkoročni i dugoročni krediti za obrtna i trajna obrtna sredstva/repromaterijal namenjeni su za nabavku semenske robe, sadnica, zaštitnih hemijskih sredstava, mineralnih đubriva, goriva i rezervnih delova za mehanizaciju, životinja za tov i stočne hrane.
 

Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta rok otplate kredita do 10 godina - © Pixabay

„Period otplate je prilagođen nameni, pa su krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa ročnošću do 120 meseci, za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije i opreme sa ročnošću do 84 meseca, za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju silosa i nabavku prateće opreme za silose sa ročnošću do 84 meseca“, objašnjava Aleksandar Kiš.


Da bi mogli da konkurišu za kredite „Aik Banke“, poljoprivredni proizvođači moraju da ispune određene uslove. Više o uslovima kreditiranja saznajte OVDE 

„Aik Banka“ u svojoj ponudi ima i namenske kredite, koji se realizuju u saradnji sa pokrajinskim, odnosno republičkim organima, kao što su Garancijski fond AP Vojvodina, odnosno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, pri čemu se namena kredita strogo definiše, a kasnije kontroliše, dok su uslovi kreditiranja (rok, kamata,valuta, maksimalan iznos) strogo propisani uslovima konkursa.


Konkursi za 2017. godinu biće objavljeni u narednom periodu.

Sagovornik:
Aleksandar Kiš, regionalni menadžer prodaje za poljoprivredu u „Aik Banci“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica