Rezultati pretrage: Zaštita soje
Kletox - smrt za divlji sirak Ratarstvo 05. maj 2019.

Kletox - smrt za divlji sirak

U Selenči, u Baču, na parcelama gde je pretežno posejana soja primećena je ranija pojava uskolisnih korova. Jedan od najvećih problema izaziva divlji sirak.