Svet poljoprivrede Prodavnica

Institut za kukuruz "Zemun Polje"

Adresa: Slobodana Bajića 1, 11185 Beograd

E-mail: mri@mrizp.rs

Telefon: +381 11 37 56 704

Sajt: Institut za kukurz Zemun polje

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ osnovan je 29. septembra 1945. godine. Tada se zvao Savezni zavod za oplemenjivanje i proizvodnju bilja. Ime i status menjali su mu se tokom 15 godina koje su usledile. Kao samostalna naučna ustanova sa današnjim nazivom ustanovljen je 1961. godine.
 

Institut za kukuruz Zemun Polje - logo


Osnovne delatnosti Instituta za kukuruz „Zemun Polje“:

 • Istraživanja u biotehničkim naukama,
 • Selekcija, semenarstvo i komercijalizacija (prvenstveno semena kukuruza, zatim soje, a u novije vreme i strnih žita).

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ bavi se i:

 • razvojem hibrida kukuruza visokog potencijala rodnosti i kvaliteta za različite agroekološke uslove,
 • osnovnim istraživanjima u primenjenim i razvojnim programima u oplemenjivanju, proizvodnji semena, gajenju i korišćenju kukuruza i soje,
 • razvojem ZP sistema proizvodnje kukuruza i soje sa ciljem dobijanja visokih i stabilnih prinosa u različitim agroekološkim uslovima gajenja,
 • proizvodnjom osnovnog i komercijalnog semena ZP hibrida kukuruza i ZP sorti soje,
 • sušenjem, doradom, ispitivanjem kvaliteta i skladištenjem ZP hibridnog semena kukuruza i ZP sorti soje,
 • prodajom komercijalnog i osnovnog ZP semena hibridnog kukuruza i sorti soje,
 • razvijanjem racionalnih procedura i metoda iskorišćavanja kukuruza i soje za ishranu domaćih životinja i industrijsku preradu,
 • razvojem i primenom različitih, naučnih programa i projekata sa ciljem unapređivanja proizvodnje kukuruza i soje, u zemlji i inostranstvu,
 • školovanjem i obučavanjem stručnjaka sa ciljem povećanja proizvodnje i korišćenja kukuruza i soje.

Institut za kukuruz Zemun Polje - foto: @Agromedia

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ raspolaže:

 • bankom gena kukuruza sa oko 6.000 uzoraka. Ta banka gena nalazi se na 9. mestu u svetu, po svojoj veličini. koja se nalazi na devetom mestu u svetu, po svojoj veličini;
 • doradnim centrom kapaciteta 8.700 t;
 • sa 6 laboratorija (uključujući i ISTA sertifikovanu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta semena); i sa
 • 1.400 ha obradivih površina.

Proizvodi

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ raspolaže sa:

 • više od 630 ZP hibrida kukuruza priznatih u zemlji;
 • više od 110 ZP hibrida kukuruza priznatih u inostranstvu;
 • 7 sorti soje priznatih u zemlji;
 • 2 sorte ječma priznate u zemlji;
 • 2 sorte pšenice priznate u zemlji;
 • 1 sortom tritikalea priznatom u zemlji;
 • 1 sortom ječma priznatom u inostranstvu.

ZP kukuruz - foto: @Agromedia

Poljoprivredni proizvođači u Institutu za kukuruz „Zemun Polje“ mogu da nabave:

 • hibride kukuruza
 • sorte soje