Dunav Osiguranje

Adresa: Makedonska 4, Beograd

E-mail: info@dunav.com

Telefon: 0800 386286

Sajt: Dunav osiguranje

Kao najveća osiguravajuća kuća u zemlji i lider u oblasti novih usluga, znanja i tehnologija osiguranja, kompanija Dunav osiguranje ima obavezu i prema agrarnom sektoru.
 

Dunav Osiguranje - © Dunav Osiguranje

Dunav osuguranje nastoji da uspešno zaštiti imovinu svojih osiguranika, njihova domaćinstva, polja i životinje. To ostvaruje širokim spektrom usluga: osiguranja useva, plodova, domaćih, divljih i egzotičnih životinja.

Grad, poplava, oluja, prolećni mraz kod useva i plodova ili bolest i nesrećni slučaj, koji za posledicu imaju uginuće, prinudno klanje ili prinudno ubijanje, kod životinja, predstavljaju ogroman, često nenadoknadiv gubitak za poljoprivrednika. Zato nastojimo da osiguranicima koji koriste ovu uslugu našeg osiguranja omogućimo apsolutnu sigurnost u delatnosti koja je tako nesigurna i podložna rizicima.
 

Pšenica  - © Agromedia

Predmet osuguranja mogu biti usevi i domaće životinje u intenzivnom uzgoju po različitim vrstama i kategorijama.