Temerin – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Temerinu

Opština Temerin smeštena je u jugoistočnom delu Bačke, u AP Vojvodini, u Južnobačkom okrugu. Obuhvata tri naseljena mesta, a pored istoimenog i Bački Jarak, Staro Đurđevo i Sirig. Na istoku se graniči sa opštinom Žabalj, na severu sa Srbobranom, na zapadu sa Vrbasom, a sa Novim Sadom na jugu. Zauzima površinu od 170 kilometara kvadratnih, od čega je 91,8% poljoprivredno zemljište. Centar se nalazi na nadmorskoj visini od 82m. Broj stanovnika je 28.287, prema popisu iz 2011. godine, a najvećim delom to su Srbi (67,6%) i Mađari (26,4%).

Opšti podaci o poljoprivredi

Ratarstvo je najvažnija grana poljoporivrede u Opštini. Kada je reč o stočarstvu, zastupljen je uzgoj svinja i goveda.

Istorija Temerina

Godine 1332. Temerin se prvi put pominje u pisanim dokumentima. Bila je to papska priznanica upućena Laurentiju de Temeriju, župnom svešteniku, radi plaćanja papskog poreza. Međutim, u Glasniku istorijskog društva u Novom Sadu iz 1935. godine stoji da je prvi spomen o Temerinu iz 1267. godine. Prostor na kom se nalazi današnja Opština bio je u sastavu Kraljevine Ugarske do Mohačke bitke, 1526. godine. Tada nastupa period otomanske vladavine i doseljavanje srpskog stanovništva. Budimski pašaluk formiran je 1542. godine, a Bačka se tada nalazila u segedinskom sandžaku koji je bio podeljen u šest nahija, od kojih je jedna bila Titelska, kojoj je pripadao Temerin. Stanovništvo se tada pretežno bavilo stočarstvom i pčelarstvom.

Između 1699. i 1800. godine stanovnici Temerina bili su kmetovi. Organizovana kolonizacija Temerina od strane Mađara počinje 1782. godine, a pet godina kasnije doseljavaju se i Švabe. Od 1796. do 1800. godine temerinski Srbi pokušavaju da ga priključe Vojnoj granici, tačnije Šajkaškom bataljonu, jer nisu želeli da budu kmetovi. Kako nisu uspeli u tome, pokušavaju da se isele 1799. godine, ali u tome bivaju sprečeni. Godinu dana kasnije, to im polazi za rukom i osnivaju novo naselje Đurđevo (jer su se preselili na Đurđevdan). Nakon toga, narednih 120 godina, u Temerinu nije bilo Srba.

Godine 1920. stvorena je nova dobrovoljačka kolonija južno od Temerina. Spski doseljenici naselje su nazvali Staro Đurđevo 1929. godine, kako bi ostala uspomena na staro naselje – Đurđevo. Za vreme drugog svetskog rata, tokom okupacije, stanovnici Starog Đurđeva i Siriga su proterani, a doselile su se mađarske porodice. Godine 1944. napuštaju ih. Znamenite ličnosti su: Lukijan Mušicki, Karolj Sirmai, Dragutin Zelenović…

Temerin je 20km udaljen od Novog Sada, a čitava teritorija Opštine smeštena je u južnom delu Bačke lesne zaravni, na koordinatama 45°24′19” severne geografske širine i 19°53′13” istočne geografske dužine, i skoro je sasvim ravne površine. Severnim delom temerinske opštine protiče reka Jegrička, a klima je umereno kontinentalna.

U opštini Temerin, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 1.716 gazdinstava koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje soju (njih 965), a zatim kukuruz za zrno – 883 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode pšenicu i krupnik – 162, šećernu repu – 116 i detelinu (95).

Najveći broj gazdinstava su porodična (98,9%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 110 gazdinstava specijalizovano je za tov svinja, njih 217 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, dok je najveći broj specijalizovan za žitarice – njih 775.

Poljoprivredom se u Temerinu bavi 3.458 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u Temerinu @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Temerinu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 80,80%, dok je udeo žena mnogo manji (19,20%).

Nosioci gazdinstava u opštini Temerin @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 42,5%.