Petrovac na Mlavi – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o Petrovcu na Mlavi

U severoistočnoj Srbiji, kao administrativni deo Braničevskog okruga, u području raznovrsnih prirodnih resursa, nalazi se Opština Petrovac na Mlavi. Rodna zemlja na kojoj sve dobro uspeva, smeštena je u plodnoj stiškoj ravnici i bogatoj dolini Mlave, a i severozapadna padina Homolja nalazi se na njenoj teritoriji.

Graniči se sa opštinama Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Despotovac, Žabari i Svilajnac. Opština Petrovac na Mlavi prostire se na površini od 655 kilometara kvadratnih,od čega na poljoprivrednu površinu otpada 74% (48.374 ha), a na šumsku 12.773 ha ili 19,5%.

Prema podacima popisa iz 2011. godine, ovde živi 31.259 stanovnika, u 34 naselja:

 • Bistrica,
 • Bošnjak,
 • Burovac,
 • Busur,
 • Vezičevo,
 • Veliki Popovac,
 • Veliko Laole,
 • Vitovnica,
 • Vošanovac,
 • Dobrnje,
 • Dubočka,
 • Ždrelo,
 • Zabrđe,
 • Kamenovo,
 • Kladurovo,
 • Knežica,
 • Krvije,
 • Leskovac,
 • Lopušnik,
 • Malo Laole,
 • Manastirica,
 • Melnica,
 • Oreškovica,
 • Orljevo,
 • Pankovo,
 • Petrovac na Mlavi,
 • Ranovac,
 • Rašanac,
 • Stamnica,
 • Starčevo,
 • Tabanovac,
 • Trnovče,
 • Ćovdin,
 • Šetonje.

Većina stanovništva, 80%, je srpske, a 14,7% vlaške nacionalnosti.
 

Opšti podaci o poljoprivredi u Petrovcu na Mlavi

Najvredniji prirodni potencijal Opštine su poljoprivredne površine koje se prostiru na 74% ukupne teritorije. Ovo je:

 • ratarski,
 • stočarski,
 • voćarski i
 • pčelarski kraj.

Često se u letnjim mesecima organizuje prikupljanje seoskih proizvoda (kupine, jagode, maline, pečurke, puževi), kao i prikupljanje plantažnog voća, mlečnih i pčelinjih proizvoda, šumskih i plantažnih plodova, a kao najbolji vid organizovanja poljoprivrednika, sa istaknutim pčelarskim fondom, farmama svinja, goveda, živine, ratarskim i povrtarskom proizvodnjom, ponovo se u mnogim okolnim selima formiraju zemljoradničke zadruge.
 

Istorija Petrovca na Mlavi

Ovaj prostor je nastanjivan od najranijeg perioda istorije pre svega zbog pogodnog terena i obilja vode. Iz turskih deftera, koji datiraju iz 1820. godine, saznajemo da je požarevačka nahija u svom sastavu imala sedam kneževina, a selo Svini je pripadalo kneževini Mlavi. Selo je značajno jer će se upravo na njegovim njivama, sa desne strane reke Mlave, oformiti novo naselje 1860. godine i dobiti naziv Petrovac, po prijatelju kneza Miloša, a inače tadašnjem državnom savetniku.

Petrovac je oformljen kao naselje za potrebe administracije Kneževine Srbije. Sami stanovnici naselja Svini prelaze u novooformljeni Petrovac i zajedničkim snagama sa crkvenom opštinom 1869. godine grade Vanesenjsku crkvu, što je bio uslov da se naselje proglasi varošicom. Ukazom kneza Milana Obrenovića to se i dogodilo 14. maja 1873. godine.

U naselju je bilo mnogo trgovačkih i zanatskih radionica, te je varoš bila napredna, ali Balkanski ratovi, kao i Prvi svetski rat, naselje usporavaju u razvoju, ali zanati ne stagniraju, kao ni bogat kulturno-umetnički život.

1912. godine izgrađena je železnica, zahvaljujući kojoj Petrovac još više napreduje jer postaje trgovački centar za stoku, žito i živinu, gde dolaze i strani trgovci. Do Drugog svetskog rata u Petrovcu su postojale 72 zanatske i 57 trgovačkih radnji. Negujući zanatstvo i trgovinu, kao i školstvo i kulturni život, Petrovac je do 40-ih godina prošlog veka iznikao u uglednu varoš.

Sedište Opštine, i jedino gradsko naselje, je Petrovac na Mlavi, smešten u središnjem delu teritorije, u dolini reke Mlave, na 348 m nadmorske visine. Od Beograda je Opština udaljena 116 km, reljef je brdsko-ravničarski, klima ima umereno kontinentalna obeležja, a reka Mlava sa pritokama čini hidrografsku okosnicu.

U opštini Petrovac na Mlavi, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 5.896 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 4.907), a zatim pšenicu i krupnik – 3.753 gazdinstva. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode lucerku – 2.120, detelinu – 1.756 i ovas (njih 532).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,9%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 764 gazdinstva kombinovano se bave ratarstvom, svinjama i živinom, za žitarice je specijalizovano njih 786, međutim najviše je onih koji proizvode različite kombinacije useva i stoke (1.105).

Poljoprivredom se u Petrovcu na Mlavi bavi 14.579 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Petrovac na Mlavi @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Petrovcu na Mlavi, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 79,2%, dok je udeo žena mnogo manji (20,8%).

Nosioci gazdinstava u opštini Petrovac na Mlavi @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 36,98%.