Apatin – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Apatin

Opština Apatin se nalazi na krajnjem zapadu Bačke, u AP Vojvodini. Teritorijalno pripada Zapadnobačkom okrugu i prostire se na površini od 333 kvadratna kilometra, od čega poljoprivredno zemljište čini 74,6% teritorije. Svrstava se u grupu srednje velikih pokrajinskih opština. Pored gradskog naselja Apatina, teritoriji Opštine pripada još 4 naselja seoskog karaktera: Svilojevo, Kupusina, Prigrevica i Sonta.

Na severu i severoistoku se graniči sa opštinom Sombor, na jugu i jugoistoku sa opštinom Odžaci, dok je reka Dunav prirodna granica na zapadu. Prema popisu iz 2011. godine, ovde živi 28.929 stanovnika, a većinsko stanovništvo čine Srbi sa udelom od 62,8%, slede Mađari sa 10,7%, pa pripadnici hrvatske nacionalnosti sa udelom od 10,4%.

Opšti podaci o poljoprivredi u Apatinu

Istorija Apatina

Zbog blizine reke i prirodnih bogatstava, ovom teritorijom su vladali i boravili na njoj različiti narodi, kao što su: Sarmati, Goti, Kelti i Rimljani, za vreme čije je vladavine ovo naselje imalo utvrđenja i vrlo važnu ulogu u odbrani provincije Panonija. 896. godine Mađari ovde osnivaju svoju državu, ali ipak su Sloveni, koji su ovde došli u VI veku, većinsko stanovništvo.

U pisanim dokumentima iz 1011. godine Apatin se spominje prvi put i poznato je da je ime dobio po opatiji Kalocke biskupije. Feudalna imanja na ovom prostoru osnivaju se u XIV I XV veku, grade se dvorci, a oko njih se naseljavaju vodeničari, ribari i lađari. 1417. godine bio je posed Stefana Lazarevića. 1541. godine Apatinom će zavladati tursko carstvo i ostaće ovde narednih 140 godina.

1690. dolazi do Velike seobe pod Arsenijem Čarnojevićem i deo izbeglica naseljava ovaj prostor, da bi 1748. godine u Apatin došli i nemački kolonisti. Pristizali su Dunavom, te su u blizini pristaništa izgrađeni crkva i centar sa trgom. Ubrzo zatim niču škole, javne zgrade, zanatske radionice i privredni objekti- pivara I pecara, a zatim i tekstilna radionca. Apatin dobija  status grada i proglašen je za stalno trgovište sa posebnim statusom 1760. godine.

Krajem XVIII veka dolazi do katastrofalne poplave, kada je voda uništila pola naselja, a novi centar biće izgrađen severoistočno od Pivare. Do ekonomskog uspona Apatin dolazi krajem XVIII i početkom XIX veka i to zahvaljujući zanatstvu, brodogradnji i trgovini. Dolazi i do industrijskog razvoja, pre svega zahvaljujući ciglanama čiji se proizvodi izvoze u Beč i Peštu.

U sastav Hortijeve Mađarske grad ulazi 1941. godine nakon kapitulacije Jugoslavije i za vreme okupacije biće ratna baza. Oslobodiće ga partizanske jedinice 24. oktobra 1944.godine, a već naredne, naseliće se boračke porodice iz Like i demografska karta ovog mesta se menja.

Centar Opštine se nalazi na 45° 40´ severne geografske širine i 18° 59´ istočne geografske dužine, a pozicioniranost uz levu obalu Dunava daje izuzetno povoljan geografski položaj. Lesna terasa, koja obuhvata središnje, severoistočne i jugoistočne delove i aluvijalna ravan, koja zahvata zapadni deo, predstavljaju dve osnovne geomorfološke celine na ovom prostoru. 14,741ha ili 42% teritorije Opštine obuhvata lesna terasa, dok se aluvijalna ravan prostire na 58%. Ovo je zona umereno-kontinentalne klime. Najhladniji mesec je januar, dok je jul najtopliji, a najprisutniji su severozapadni i severni vetar.

U opštini Apatin, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 2.096 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 1.329), a zatimpšenicu i krupnik – 840 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode detelinu – 227 I ječam (njih 179).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,48%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 149 gazdinstava bavi se različitim kombinacijama svinja i živine, njih 389 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su specijalizovani za žitarice (623).

Poljoprivredom se u Apatinu bavi 4.749 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Apatin @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u Apatinu, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 77,86%, dok je udeo žena mnogo manji (22,14%).

 Nosioci gazdinstava u opštini Apatin @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 36,83%.

Povezane vesti