Kakve obaveze ima svaki korisnik IPARD sredstava?

Kakve obaveze ima svaki korisnik IPARD sredstava?

Dugo se već govori o potencijalima korišćenja IPARD programa u Srbiji. Mnogi poljoprivrednici se pitaju kako će to funkcionisati i koje će obaveze oni imati ukoliko budu koristili sredstva iz ovog programa. Na ova pitanja odgovorio je dipl.inž. Dragan Kolčić iz PSSS Knjaževac.

Koje obaveze ima korisnik IPARD programa - © Agromedia

Poljoprivredni proizvođač, korisnik, dužan je da čuva dokumentaciju koja se odnosi na ostvarivanje prava na IPARD podsticaje u periodu od pet godina od dana isplate.

IPARD – Šta od mehanizacije mogu da očekuju šumadijski poljoprivrednici?

U skladu sa Pravilnikom o IPARD podsticajima u roku od tri meseca od dana isplate sredstava, izvrši obeležavanje predmeta investicije.

Za period od pet godina ne sme da se otuđi, niti da istu da na korišćenje drugom licu investicija za koju je namenska sredstva koristio.

Koje obaveze ima korisnik IPARD programa - © Pixabay 

U svakom trenutku korisnik mora da omogući nesmetan pristup kontroli na licu mesta koja se odnosi na odobreni projekat. Takođe, potrebno je da celokupnu dokumentaciju koja je u vezi sa odobrenim projektom da na uvid ovlašćenim licima.


Ovlašćena lica u postupku kontrole su Uprava za agrarna plaćanja, organi koji su nadležni za reviziju sistema sprovođenja programa EU, Nacionalni fond Ministarstva finansija, Evropska komisija, Evropski revizorski sud i Evropska kancelarija za borbu protiv prevara.

Ukoliko se utvrdi da su sredstva nenamenski iskorišćena dužan je da ista vrati u skladu sa Zakonom.
Rešenje za povraćaj nenamenski utrošenih sredstava donosi direktor Uprave za agrarna plaćanja i nalaže povraćaj sredstava kao i rok povraćaja.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica