Svet poljoprivrede Prodavnica

Za kukuruz bez korova: Bitno je delovati zemljišno i preko lista

Najbolje rešenje kako za uništavanje uskolisnih, tako i širokolisnih korova to je preparat Camix 560 SE. Ovo je najnoviji preparat koji se nalazio u ponudio komapnije Syngenta. Ovaj herbicid se koristi za suzbijanje korova u kukuruzu.

Preparat Camix 560 SE se sastoji iz 2 aktivne materije koje su se do sada već pokazale delotvornim kod nas na tržištu. To su aktivne materije Metalahlor i Mezotrion. Selektivnost ove dve aktivne materije omogućava da preparat može da se koristi kako u periodu pre setve a posle nicanja, ali i za rano suzbijanje korena sve do trećeg lista kukuruza. 

Milivoje Šikić iz kompanije Syngenta kaže da upravo ta selektivnost i fleksibilnost omogoćavaju da radite i na crno ili da sačekate da niknu korovi sve do trećeg lista kukuruza pa da onda završite posao. Metalahlor i Mezotrion imaju dugo zemljišno delovanje, pa tako omogućavaju delovanje na korove koji su u nicanju ili će tek nicati. To je često slučaju kada su godine sušnije, a nicanje korova je kasnije. 

Pored tog zemljišnog delovanja, on ima i jako delovanje preko lista. To potpuno delovanje omogućava aktivna materija Mezotrion, gde se može videti ono prženje kao kod preparata Calisto i Calaris. Ovi preparati komanije Syngenta su odavno poznati i priznati na sprskom tržištu. A kao i sa njima sa preparatom i  sa preparatom Camix se postižu dobri rezultati.

Sagovornik: Milivoje Šikić, Syngenta

Komentari