Održivo upravljanje ostacima rezidbe na plantaži leske Agriser doo.

Održivo upravljanje ostacima rezidbe na plantaži leske Agriser doo.

Zimska rezidba leske, koja je redovna pomotehnička mera na plantaži kompanije Agriser, obavljana je u periodu od decembra do marta. S obzirom da je nakon rezidbe zasada od 600 ha ostala velika količina orezanih grana, stručnjaci Ferrero Hazelnut Company i kompanije Agriser, vodeći se principima održive poljoprivrede, odlučili su se da iskoriste tu činjenicu u svrhu dobijanja organskog đubriva.

Nakon rezidbe, dok su orezane grane još uvek bile sa dovoljno vlage, pristupilo se malčiranju tj. usitnjavanju ostataka rezidbe. Da bismo se na licu mesta upoznali sa ovim procesom odlučili smo da posetimo plantažu kompanije Agriser. Tom prilikom upoznali smo agrotehničke mere koje ova kompanija primenjuje u održivom upravljanju  zasada lešnika, odnosno, postupak usitnjavanja ostataka.

 Slobodan Pavlović, agronom specijalista kompanije Agriser objasnio nam je koja je osnovna uloga njihove plantaže leske:

„Naši kooperanti treba da vide kroz sve procese koje ovde radimo kako da održavaju svoje zasade, a kasnije i da proizvode lešnik“, objašnjava Pavlović.

„Mi se ovde bavimo održivom poljoprivredom“

Sam proces usitnjavanja ostataka rezibe se sprovodi u skladu sa usvojenim načelima održive poljoprivrede,  , s ciljem da se održi nivo organske materije u zemljištu koji je prihvatljiv u ovoj proizvodnji.

Ispred kompanije Agriser govorio je i Luigi Ramoni, takođe agronom. On je detaljnije objasnio kako malčiranje izgleda.


„Ljudi orezuju grane i stavljaju ih na sredinu kako bi drobilica dobro sakupila grane. Ova aktivnost se ponavlja svake godine. Verujemo da ovim procesom čuvamo zemlju i povećavamo organsku materiju“, navodi Ramoni i ukazuje da se uporedo sa ovakvim radom vrše i analize.


Kako Ramoni navodi, rezultati su se tokom godina pokazali pozitivnim.

Iz ove kompanije navode da je jedan od ciljeva da se svo stečeno iskustvo i znanje podeli sa kooperantima, da bi efikasno i ekonomično proizvodili i uzgajali lešnik.


 

 


Sagovornici:

Slobodan Pavlović, Agronom specijalista

Luigi Ramoni, Agronom

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica