Kako obaviti plavo prskanje voća

Nakon završene berbe voća, potrebno je pripremiti zasade za narednu vegetaciju. Evo šta je sve potrebno uraditi u idućem periodu kako biste na pravi način zaštitili vaše voćke.

Jesenje plavo prskanje - © Galenika Fitofarmacija

 

U predstojećem periodu neophodno je uraditi sanitarne agrotehničke mere, kao što su:

  • Orezivanje granja
  • Uklanjanje orezanih, obolelih i polomljenih grana;
  • Uklanjanje mumuficiranih plodova sa stabla ali i njihovo sakupljanje sa zemlje ispod krošnje;
  • Sakupljanje opalog i obolelog lišća i drugo

Sve sakupljene biljne delove treba izneti iz voćnjaka. Njihovim uništavanjem smanjuje se infekcioni potencijal bolesti i brojnost štetočina u narednoj godini.

U fenofazi opadanja lišća, zasade voća neophodno je zaštititi preparatima na bazi bakra. Najbolji efekti se postižu izvođenjem 2 tretmana.

Kod koštičavih voćnih vrsta, tretman sa preparatima na bazi bakra je usmeren protiv prezimljujućih formi patogena (monilioze koštičavog voća, kovrdžavost lista breskve, šupljikavost lišća i plodova koštičavog voća, rogač šljive, Pseudomonas spp.), koji se održavaju na kori grana i stabla, a naročito u rašljama grana. Kod zasada jabuke i kruške na ovaj način smanjuje se infekcioni potencijal prezimljujućih formi bakteriozne plamenjače Erwinia amylovora.

Prvi tretman treba obaviti na početku opadanja lišća, kada je opalo 30-40% lišća, a drugi kada je opalo 70-80%, kako bi depozit fungicida dospeo na rane koje nastaju prilikom opadanja listova. Ove rane predstavljaju ulazna mesta za infekcije patogenima Stigmina carpophilla– prouzrokovača šupljikavosti lista i Cytospora cincta – prouzrokovača rak rana i sušenja voćaka. Takođe, ovi tretmani utiču i na smanjivanje infektivnog potencijala patogena koštičavih voćnih vrsta kao što su – Taphrina deformans koja je prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve kao i gljiva iz roda Monilinia. Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija Pseudomonas spp. prouzrokovača rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8°C. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, odnosno potrebno je da dopezit bakra bude nanet na celokupnu površinu krošnje i stabla. Ukoliko nakon tretiranja nastupe duži kišoviti periodi, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Bakar oksihlorid je najpostojaniji izvor bakra sa izvanrednom efikasnošću u suzbijanju patogena. Mehanizam delovanja bakarnih preparata se zasniva na usvajanju Cu++ jona kroz membranu gljiva ili bakterija koji se oslobađaju disocijacijom iz preparata. Nakupljanjem Cu++ jona u ćeliji patogena njihova koncentracija u određenom trenutku postaje toksična izazivajući uginuće samog patogena.

Bakar oksihlorid poseduje izvanredno svojstvo redistribucije što znači da sa svakim novim kvašenjem depozita na biljnom tkivu dolazi do ponovnog otpuštanja Cu++ jona.

Iz palete preparata na bazi bakra iz programa Galenika Fitofarmacije preporučujemo:

  • BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5 % ili CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,5%.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari