Svet poljoprivrede Prodavnica

Stručnjaci sa Instituta ZP uspešno rešavaju probleme nove generacije hibirida

Stručnjaci sa Instituta za kukuruz Zemun Polje uspešno su rešili jedne od najvećih problema nove generacije hibrida. Oni su pre svega uspeli da reše problem otpuštanja vlage. Od abiotičkih faktora tu su borba i prevencija suše i to naročito u onom periodu koji je najkritičniji za jednu biljku, odnosno prilikom izbijanja generativnih organa. Takođe, tu su i aspekti fitopatoloških mera kako praćenje useva tako i praćenje zdravstvenog kvaliteta semena i proizvoda koji dolaze od semena. To je jedan dobar put za budućnost.

 

Sagovornik: Nenad Delić, Institut za kukurz ZP

Komentari