Svet poljoprivrede Prodavnica

Za visok potencijal i u skromnim uslovima

Srednje stasni hibridi FAO grupe zrenja 500 imaju dužinu vegetacije oko 125 dana. Gaje se u različitim agroekološkim uslovima do nadmorske visine od oko 500 metara. Pogodni su za intenzivne uslove gajenja, ali odlične rezultate daju i u skromnim proizvodnim uslovima. Od novih hibrida ističemo ZP 500, ZP 548, ZP 555 i ZP 560. Ovi hibridi se uzgajaju za kombinovano branje, odnosno za kombajniranje u zrnu. A dobre rezultate daju i berbom beračima-komušačima.

Komentari