Svet poljoprivrede Prodavnica

Visoki prinosi uprkos suši – KWS hibridi

Radomir Rakić iz Počira se bavi isključivo ratarstvom, kukuruz seje za dalju prodaju i njegov izbor su KWS hibridi, kako kaže, zbog niske vlage i dobrog roda.

„Sejao sam Konfites i 2370. Konfites mi je rodio 3,5 tone po jutru, a 2370 je rodio 4100 kilograma po jutru. Ne mogu da se žalim, to je za ovu godinu i više nego dobro“, objasnio je Radomir.

ZRNO PLUS u čijoj grupi je i Konfites predstavlja hibride koji su testirani u agroekološkim uslovima Srbije od 2012. godine. Ovi hibridi su ostvarili izuzetne rezultate u visini prinosa zrna i u najzahtevnijim uslovima proizvodnje. U izuzetno sušnim uslovima ostvarili su značajno više prinose u svim regionima ispitivanja.

Sagovornici:

Radomir Rakić, Počir
Milan Momčilović, Severna i deo Južne Bačke

Komentari