Svet poljoprivrede Prodavnica

Suncokret otporan na nove generacije volovoda

Tržišna atrktivnost produkcije sunockreta dovela je do renesanse gajenja ove uljarice. Stalno povećanje površina pod ovom kulturom donelo je probleme sa suženim plodoredom i to pogotovo na zakupljenim zemljištima. Pravi odgovor na ove izazove ponudila je Syngenta kroz hibride Bacardi i Neostar. 

Dragan Ožegović iz kompanije Syngenta ističe da su ovo hibridi novije generacije još tolerantniji na nove rase volovoda i na dominantne bolesti lista i stabla. Neostar i Bacardi dva hibrida iz novije generacije i Clearfield Plus tehnologije. Sa njim u paketu ide i Syngeta-in preparat Listego Plus.

Neostar je nešto niži u porastu u odnosu na Bacardi i sa nešto kraćom vegetacijom. Dobar je za proizvođače koji još uvek rade sa starim kombajnima jer se lako kombajnira

Bacardi je nešti duže vegetacije u odnosu na Neostar. On je srednje kasni hibrid i preporučuje se proizvođačima koji su gajli Kondi da je vrlo sličan njemu. Takođe liči na Kondi i kada je reč o prinosu. 

On kaže da su to veoma pouzdani hibridi kada je reč o zakupljenim zemljištima koji mogu rešiti masu problema što se tiče i korova i patogena

 

Sagovornici:
Dragan Ožegović, Syingeta
Goran Jagletić, Sremski Mihaljevci
Miodrag Divljak, Rusko Selo

Komentari