SPREMNI za setvu KUKURUZA: ZP hibridi za sve USLOVE GAJENJA i namene

Institut za kukuruz „Zemun Polje“ je vodeća naučno-istraživačka ustanova iz oblasti stvaranja hibrida kukuruza visokog genetičkog potencijala rodnosti. Uspešan kontinuiran rad traje više od 75 godina, a rezultat je preko 740 stvorenih hibrida što je ogroman potencijal.

KukuruzFoto:Institut za kukuruz Zemun Polje

Reč je o hibridima stvorenim klasičnim metodama oplemenjivanja u našim agroekološkim uslovima gde su zastupljene sve FAO grupe zrenja (100 – 800). Na svemu ovom se temelji činjenica da su ZP hibridi za sve uslove gajenja i namene.

Tradiciju i poverenje potvrđuju najduže gajeni hibridi ZP 704 i ZP 677 još uvek prisutni na tržištu.

Hibridi ZP 341, ZP 434 i ZP 684 zadržavaju svoju pozicioniranost.

Ono što dominira na tržištu je novija generacija ZP hibrida: ZP 366, ZP 388, ZP 4007, ZP 427, ZP 500, ZP 548, ZP 555, ZP 606, ZP 666. Ovde prednjače hibridi ZP 427, ZP 555, ZP 606, ZP 666. Tu su i hibridi belog zrna: ZP 552b i ZP 553b, kao i hibrid crvenog zrna ZP 5048 crveni.

Prilagodljivost tržištu, uključujući pre svega namenu i klimatske promene se ogleda najnovijom generacijom ZP hibrida i to: ZP 457, ZP 4567, ZP 5601, ZP 6263, ZP 707. To su moderni hibridi visokog potencijala rodnosti i višestruke namene (žetva zrna, berba klipa, siliranje) koji će opravdati zahteve visokih i sigurnih prinosa.

Kada je u pitanju silaža i tu se išlo dalje, pa pored starijeg hibrida ZP 735, za tu namenu su i novi hibridi: ZP 707, ZP 758 i ZP 873.

Imamo i hibride specifičnih svojstava, kokičare (ZP 611k) i šečerce (ZP 504su).

ZP hibridiFoto:Institut za kukuruz Zemun Polje

Kao i uvek spremno dočekujemo nastupajuću setvenu sezonu uz odličnu snabdevenost tržišta gde su i hibridi najnovije generacije.

Autor: dr Željko Kaitović

Komentari