Svet poljoprivrede Prodavnica

Primena ovog preparata osiguraće vam dobar rod kukuruza

Nakon dugog sušnog perioda, kada je i obavljen veći deo setve, konačno je došlo do kiše. Setva kukurza je negde na polovini, a možda je već i zagasila u drugu polovinu. Sada su stekli idealni uslovi za obavljanje tretmana posle setve a pre nicanja.

Aleksandar Oštir iz kompanije Syngenta ističe važnost primene ovih tretmana i preporučuje preprat CAMIX 560 SE koji je dvokomponentni i sadrži aktivnu materiju koja suzbija jendogodišnje uskolisne korove i sve jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Ovaj prepraraat je potpuno bezbedan za kukuruz i može da se radi do drugog lista. Nakon njegove primene bilo bi dobro da padne kiša. Na taj način će ovaj herbicid biti aktiviran i svi oni korovi koji budu isprovocirani kišom biće efikasno suzbijeni. 

CAMIX je čisto rešenje za zaštitu vaše njive u onom periodu kada joj je i najpotrebnije, a to je posle setve a pre nicanja. A kako se u ovoj fazi i rešava konačni prinos kukurza, pravovremena primena ovog preparata osiguraće vam dobar rod.

Sagovornik: dipl. inž. Aleksandar Štir, kompanija Syngenta

Komentari