Svet poljoprivrede Prodavnica

Ovi ZP hibridi kukurza su najpopularniji kod naših ratara

Hibridi 341, 434 i 684 su zadržali značajnu poziciju na tržištu. Nova generacija ZP hibrida sa hibridima kukuruza i FAO grupe zrenja 300, 333, 366, 388. Zatim u FAO grupi zrenja 400, ZP 407, ZP 420, a u FAO grupi zrenja 500, ZP 500, 548, 555, 560. U FAO grupi zrenja 600, ZP 600, 606, 666. I u FAO grupi zrenja 700 hibrid 707. Ti hibridi su vrlo brzo bili prihvaćeni i prepoznati od strane naših poljoprivrednih proizvođača.

Sagovornik: Željko Kaitović, Institut za kukuruz ZP

Komentari