Svet poljoprivrede Prodavnica

NK Helico – hibrid kukuruza za bolji prirast svinja

Upitali smo dvojicu ratara koji su na svojim njivama gajili „Syngentin“ hibrid kukuruza Helico kako se on pokazao. Pogledajte šta smo saznali.

Dvojica ratara preneli su nam svoja iskustva sa hibridom kukuruza NK Helico.

Slavko Borocki, ratar iz Bačke Palanke, tvrdi da hibrid kukuruza Helico izuzetno brzo otpušta vlagu: „Daje vrhunski prinos, ali traži malo bolju zemlju. Jeste zahtevniji, ali zato da na prinosu.
 

Žetva kukuruza - ©Agromedia 

Ima mnogo proteina i ja kao stočar tačno mogu da osetim razliku u boljem prirastu i u boljoj konverziji hrane kod ishrane svinja. Čak i u onoj godini kada su bili problemi sa aflatokisnom, ‘Syngentin’ hibrid Helico bio je dobar i mi nismo imali nikakav problem. Mogli smo da ga odlično skladištimo u zrnu. Sve to utiče pozitivno na naše poslovanje“, rekao je Milovan Šovljanski, ratar iz Đurđeva.

Sagovornici:
Slavko Borocki, ratar iz Bačke Palanke
Milovan Šovljanski, ratar iz Đurđeva

Komentari