KWS hibridi kukuruza – Philip

KWS predstavio novi hibrid kukuruza iz grupe FAO 510. Veoma dobar rani porast, na ogledima za priznavanje hibrida u Srbiji proglašen za najprinosniji hibrid u Srbiji. Ovo su glavne karakteristike.

Sagovornik: Emilija Ostojić

Komentari