Svet poljoprivrede Prodavnica

Kako da postignete bolje grananje soje

Kvalitet ploda i prinos su dve najvažnije stavke kojima svi proizvođači soje teže. A da bi ovo postigli i na kraju bili zadovoljni svojim rezultatima stručnjaci kompanije Nutrileaders preporučuju preparat Nutri BS-95.

Upotrebom ovog preparata dolazi do većeg grananja soje i formiranja više mahuna po biljci što opet rezultira visokim prinosom koji je na kraju i glavni motiv za jednu proizvodnju. Ovaj preparat bi trebalo primeniti 7 do 10 pre cvetanja kako bi se podstaklo veće grananje soje. Ovo đubrivo gura hranu u cvetove i na taj način postiže se bolja oplodnja i mahune su na kraju ispunjene zrnom.

Preparat Nutri BS 95 povećava prinose od 300 do 400 kg/ha, a u pojedinim povoljnim godina on može da dostigne i 1000 kg/ha više soje.

Takođe, efikasnost preparata Nutri BS-95 zavisi i od vremena i doze njegove primene. Koristi se u dozi od 1,5 l/ha i to 7 do 10 dana pre cvetanja soje. Tretman se može pojaviti i u prvih 10 dana po početku cvetanja, na taj način delujemo nalje na razgranavanje soje, ali i dalje cvetanje postojećih cvetova.

Proizvođači mogu da vide efekat ovog preparata već nakon 20 dana, kada na parcelu primetiće se da su redovi zbijeni i da između njih nema mnogo razmaka. Tada mogu biti sigurni da je došlo do razgranavanja soje i da će dobiti više zrna u mahuni.

Sagovornici: dipl. inž. Rajko Lazić, Nutrileaders
dipl. inž. Dejan Brankov, Nutrileaders

Komentari