Svet poljoprivrede Prodavnica

I na kiselim zemljištima prinos ovih hibrida kukuruza je zagarantovan

Srednje stasni hibridi FAO grupe zrenja 300 i 400 su hibridi koji se gaje na našim poljima. Oni imaju dužinu vegetacije između 115 i 120 dana. To su hibridi koji brzo otpuštaju vlagu i pogodni su za različite agroekološke reone gajenja. Izuzetno su tolerantni na stresne uslove suše. Ostvaruju veoma visoke i stabilne prinose između 12 i 14 tona po hektaru. Gaje se u gustini između 60.000 i 70.000 biljaka i dobre rezultate daju i u skromnim proizvodnim uslovima. Na kiselim, plitkim zemljištima u brdskim i planiskim uslovima gajenja.

Komentari