Hibridi suncokreta za sve uslove proizvodnje

Pored standardne ponude hibrida suncokreta, kompanija Syngenta, ove godine nudi dva nova hibrida sa novom genetikom a to su Sumiko i Subaro.

 

U pitanju su hibridi za sve uslove gajenja, sa dobrim prinosom, a dobri su za niže i ritske terene. Prosek prinosa je 1850 kilograma po jutru. 

Sagovornici:

Aleksandar Kremić kompanija Syngenta

Jonel Preda iz  Ritiševa

 

Komentari