Svet poljoprivrede Prodavnica

Hibridi suncokreta za stresnije i intenzivnije uslove gajenja

Stalno unapređenje genetskog potencijala hibrida suncokreta kompaniju Syngenta učinilo je dominantnom na našim njivama a nove selekcije učinile ekspres hibrida, poput Sumiko i Subaro, ratarima daruje odgovore na neke značajne probleme koji su opterećivali njihovu proizvodnju.

Aleksandar Oštir iz kompanije Syngenta kaže da je Sumiko hibrid koji je nešto intenzivniji i u tom smislu će biti sejan na ona zemljišta koja su bogatija i jača. Sumiko, visoko prinosan hibrid sa najvišim sadržajem ulja što se tiče ekspres hibirida. A Subaro je nešto otporniji i žilaviji hibrid tako da može da podnese i neke oštrije i stresnije uslove.

Kada se kaže Subaro onda se zna da se reč o jednoj vrhunskoj genetici i visokim prinosima koji su u prošloj godini parirali visokim prinosima Kondija. Sa Sumiko i Subaro dolazi i preparat Dual Gold. Iako na onim površinama na kojim se sade ovi hibirdi očekuje veća zakorovljenost, tretman Dual Gold koristićete samo posle setve a pre nicanja

A Goran Simetić, ratar iz Čuruga kaže da je ova nova ekspres tehnologija odlična i da je borba sa korovima vrlo uspešna. Takođe, on ne brine kada zna da su to provereni hibridi i proverena kuća.

 

Sagovornici:
Aleksandar Oštir, Syngenta
Goran Simetić, ratar iz Čuruga

Komentari