Hibiridi kukuruza pogodni za silažu

ZP hibiridi pogodni za silažu imaju sledeće osobine: To su pre svega hibridi duge vegetacije, FAO grupe 600 i FAO grupe 700. Hibiridi koji imaju robusnu jaku biljku sa dosta zelenog lišća. To su hibridi koji imaju odličnu svarljivost. Oni se koriste za ishranu muznih krava, takođe za tov junadi. Posebno izdvajamo hibride ZP 677, ZP 684 kao poboljšivač silaže, ZP 704, ZP 735 kao standard u novim istraživanjima i nove hibride ZP 707, ZP 758 i ZP 873.

Komentari